123
Quân chủng Hải quân học tập và làm theo Bác - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Quân chủng Hải quân học tập và làm theo Bác

Thứ Sáu, 09/02/2018, 18:46 [GMT+7]
In bài này
.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) vừa là tình cảm, trách nhiệm, vừa là cơ hội, điều kiện thuận lợi để xây dựng tổ chức, con người vững mạnh, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân chủng Hải quân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 171 Hải quân huấn luyện chiến đấu.
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 171 Hải quân huấn luyện. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn Bộ đội Hải quân “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó”. Lời huấn thị của Bác đã trở thành mục tiêu, phương châm, tư tưởng chỉ đạo hành động của Quân chủng Hải quân trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành. Trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân đang tích cực lãnh đạo, chỉ đạo “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”, coi đây là nội dung, giải pháp quan trọng hàng đầu để xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân chủng trong thời kỳ mới.

Để đạt hiệu quả, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân đã chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp, các ngành, các tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ, sáng tạo, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm với các mô hình, cách làm cụ thể. Trong xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện, các đơn vị tập trung lựa chọn, xác định nội dung, tiêu chí phù hợp; hướng việc làm theo vào xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, giải quyết dứt điểm những khâu yếu, mặt yếu. Quá trình thực hiện luôn gắn kết chặt chẽ với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phong trào Thi đua Quyết thắng, cuộc vận động của các cấp, các ngành.

Trên cơ sở những nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 6 chuẩn mực đạo đức chung trong Quân đội và 5 nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân đã ban hành hệ thống chuẩn mực, tiêu chí phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ và toàn Quân chủng. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức quần chúng cụ thể hóa các tiêu chí, chuẩn mực, sát với nhiệm vụ, chức trách được giao. Theo đó, hằng năm, 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng đăng ký phấn đấu học tập và làm theo gắn với cam kết không vi phạm những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thực hiện phương châm “học tập đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng hành động cụ thể”, từ năm 2016 đến nay, trong Đảng bộ và toàn Quân chủng đang đẩy mạnh thực hiện đột phá “2 chất lượng, 2 nêu cao”, xây dựng tổ chức Đảng theo tiêu chí “4 tốt”; thực hiện “3 xây, 3 chống”. Thông qua đó, đã xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, với hàng trăm tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05. Tiêu biểu như: Phong trào “Thi đua học tập làm chủ vũ khí trang bị mới, hiện đại” ở Vùng 4, Lữ đoàn 189, Lữ đoàn 954; Mô hình “Nghiên cứu viên trẻ, kỹ thuật viên trẻ tiêu biểu” ở Viện Kỹ thuật Hải quân; “Xây dựng và phát huy truyền thống văn hóa đặc thù tàu ngầm”, “Kíp tàu ngầm kiểu mẫu” ở Lữ đoàn 189; “10 việc tốt” ở Viện Y học Hải quân; “Giảng đường 2 không, 3 nhất” ở Học viện Hải quân; “Chi đoàn 3 tiêu biểu” ở các tổ chức cơ sở đoàn... Tháng 4-2017, trong dịp tổ chức sơ kết và gặp mặt, tôn vinh, khen thưởng điển hình tiên tiến 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” gắn với Chỉ thị 05, toàn Quân chủng đã có 350 cá nhân được khen thưởng và tôn vinh (trong đó có 5 cá nhân được khen thưởng và tôn vinh cấp toàn quân). Chính từ việc đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình hay, cách làm sáng tạo trên, đã góp phần quan trọng đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.

Cùng với đó, Quân chủng còn là đơn vị đi đầu và thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo, tìm kiếm, cứu nạn, nhất là ở nơi biển xa, bảo vệ và giúp đỡ nhân dân yên tâm vươn khơi, bám biển. Năm 2017, Quân chủng đã huy động hơn 140 phương tiện các loại cùng hơn 3.600 lượt cán bộ, chiến sĩ thực hiện 134 đợt tìm kiếm, cứu nạn, qua đó cứu được 141 người dân và 14 tàu cá bị nạn trên biển, giúp sửa chữa hàng chục phương tiện tàu, thuyền trên biển... Những việc làm thiết thực đó trực tiếp góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân, nâng cao tiềm lực chính trị - tinh thần, củng cố và giữ vững “thế trận lòng dân” trên biển; làm cho hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” tiếp tục được tỏa sáng trong lòng nhân dân.

Từ kết quả trên, để tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ và Quân chủng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân xác định cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung, biện pháp chủ yếu sau: Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, chỉ huy các cấp trong tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương. Hai là, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị và bộ phận giúp việc các cấp, tích cực đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm theo phương châm làm tốt từ trong cấp ủy ra toàn Đảng bộ, từ trên xuống dưới; cán bộ, đảng viên thực sự là tấm gương để quần chúng noi theo. Ba là, tích cực đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện Chỉ thị 05 phù hợp với đặc điểm, tình hình, tính chất nhiệm vụ, lĩnh vực công tác và chức trách, nhiệm vụ cụ thể được giao; gắn kết quả học tập và làm theo Bác với xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Bốn là, thường xuyên làm tốt công tác khen thưởng gắn với tuyên truyền về các gương điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt”… 

Thiếu tướng Trần Hoài Trung
(Chính ủy Quân chủng Hải quân)

;
.