123
Công tác cán bộ là khâu ưu tiên hàng đầu trong xây dựng Đảng - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HỒNG LĨNH, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND TỈNH:

Công tác cán bộ là khâu ưu tiên hàng đầu trong xây dựng Đảng

Thứ Sáu, 02/02/2018, 20:27 [GMT+7]
In bài này
.

Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2018) và đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã dành cho phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu cuộc phỏng vấn.

* Phóng viên: Từ khi thành lập đến nay, đảng viên là những người ưu tú, đại diện cho giai cấp công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức và các giai tầng trong xã hội. Phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, đảng viên, đặc biệt là đảng viên giữ các vị trí chủ chốt, cán bộ lãnh đạo của tỉnh đã nêu cao tinh thần gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp sức vào sự phát triển của Bà Rịa-Vũng Tàu như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh: Từ khi thành lập tỉnh đến nay, Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Tàu đã không ngừng xây dựng và phát triển, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ ngày càng được nâng cao. Từ chi bộ Đảng đầu tiên thành lập tháng 2-1934 tại xã Phước Hải (huyện Đất Đỏ), với 3 đảng viên, đến nay Đảng bộ tỉnh đã có trên 38 ngàn đảng viên, với 636 tổ chức cơ sở Đảng. Từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, với hậu quả nặng nề do chiến tranh để lại, sau 27 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, nhiều nguồn lực, tiềm năng đã được khơi dậy và phát huy. Để đạt được điều này thì sự đóng góp của đội ngũ cán bộ, đảng viên là vô cùng quan trọng trong việc đề ra chính sách, triển khai chính sách và noi gương thực hiện chính sách, giúp chính sách đi vào cuộc sống một cách hiệu quả. 

Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên của tỉnh không ngừng trưởng thành, từng đồng chí luôn nhận thức sâu sắc trách nhiệm trước Đảng và nhân dân để không ngừng phấn đấu, rèn luyện, nỗ lực hết mình, nhất là các đồng chí cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương, đi đầu trong thực thi các nhiệm vụ được giao. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng được từng chi bộ, đảng viên tập trung thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; rất nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên tốt, điển hình đã được biểu dương, khen thưởng và tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Công tác tự phê bình và phê bình được triển khai thường xuyên. Ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ đối với nhân dân và doanh nghiệp ngày càng được nâng lên, chứng minh qua các chỉ số PAPI, PAR Index, PCI đều cải thiện và tăng hạng hàng năm. Đặc biệt trong thời gian tới Đảng bộ tỉnh sẽ phát động phong trào đảng viên tình nguyện trong việc xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, theo đó mỗi đảng viên phải định kỳ đăng ký một việc làm tự nguyện có ích tại địa bàn cư trú, nhằm nêu gương và tạo sức lan tỏa trong xã hội.

Cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII tại hội nghị do Tỉnh ủy tổ chức.  Ảnh: PHÚC LƯU
Cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII tại hội nghị do Tỉnh ủy tổ chức. Ảnh: PHÚC LƯU

* Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0. Đảng bộ tỉnh đang thực hiện những công việc gì để xây dựng đội ngũ đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh: Hiện nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang hội tụ đủ các điều kiện để tiếp tục phát triển bứt phá hơn nữa trong thời gian tới, tuy nhiên trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đang điễn ra mạnh mẽ và sâu rộng thì đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Bà Rịa-Vũng Tàu phải trang bị những hành trang thật đầy đủ mới có thể đạt được mục tiêu đã đề ra. Đặc biệt là đội ngũ cán bộ, đảng viên phải là những người đi đầu trong việc tự thay đổi, hoàn thiện để tận dụng và phát huy cao nhất thành quả mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại. Theo đó, Đảng bộ tỉnh xác định sẽ lấy công tác cán bộ là khâu ưu tiên hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng và đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo tỉnh đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, biết hành động và hành động hiệu quả, tập trung vào những vấn đề sau:

Thứ nhất, nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức, viên chức của tỉnh, để làm được điều này cần phải đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi tuyển đầu vào bảo đảm sát thực tế, công khai, có tính cạnh tranh cao để lựa chọn được người giỏi vào các cơ quan trong hệ thống chính trị; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ nghiên cứu, ban hành Quy chế tuyển dụng công chức thống nhất cho cả khối Đảng, đoàn thể và khối chính quyền để bắt đầu thực hiện trên toàn tỉnh trong năm 2018.

Thứ hai, thường xuyên rà soát, đánh giá năng lực cán bộ của các cơ quan, đơn vị, nhất là cấp sở, ngành để bố trí cán bộ, kịp thời điều chuyển, thay thế đối với những cán bộ không đáp ứng được yêu cầu, gắn với triển khai nghiêm túc Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 về tổ chức bộ máy, trong đó sẽ xây dựng và thực hiện Quy định sát hạch định kỳ đội ngũ công chức, viên chức; các đơn vị phải xem việc rà soát, bổ sung, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là khâu quan trọng trong hoạt động cải cách hành chính, phục vụ nhân dân, phải xem nhân tố con người là khâu quyết định cho sự phát triển đi lên của mỗi đơn vị và của toàn tỉnh. Đồng thời, tiếp tục kiện toàn nhân sự lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, trong đó quan tâm bố trí hợp lý cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Thứ ba, xác định nhiệm vụ của công tác cán bộ là xây dựng được một đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, chứ không chỉ tập trung vào một vài người. Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quán triệt đến các cấp ủy và đặt ra yêu cầu cho từng đồng chí bí thư cấp ủy trong việc xây dựng một đội ngũ cán bộ kế cận đông đảo về số lượng, có tính kế thừa, có phẩm chất, năng lực, được trải nghiệm và rèn luyện trong thực tế. Hiện nay, tỉnh đang xây dựng “ngân hàng nguồn nhân lực”, bao gồm nguồn cán bộ có thể làm lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố và các phòng, ban chuyên môn của các sở, ngành, địa phương thuộc tỉnh nhằm tạo nguồn phong phú cho công tác quy hoạch, bố trí cán bộ.

Thứ tư, phải xác định rõ trách nhiệm và quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng tầm cho người đứng đầu. Vì mọi hoạt động của cấp ủy, cơ quan, đơn vị có hiệu quả hay không đều được phụ thuộc vào yếu tố quyết định là người đứng đầu. Vừa qua, học tập kinh nghiệm của một số địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã ban hành Quy định về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; điều này đã tạo tác động rất lớn đến ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo của tỉnh. Tuy nhiên, để làm người đứng đầu cần rất nhiều kỹ năng mà không phải ai cũng có thể có đầy đủ khi mới được bổ nhiệm. Do đó, phải quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng cần thiết cho những đối tượng này; sau khi đã được trang bị đầy đủ các kỹ năng cần thiết mà không hoàn thành nhiệm vụ thì nhất định phải thay thế.

Thứ năm, là phải linh hoạt trong bố trí, sử dụng cán bộ; quán triệt, tạo sự thống nhất trong tư tưởng của đội ngũ cán bộ là việc bố trí, điều chuyển cán bộ là việc bình thường của Đảng. Cần xóa đi tư tưởng tham quyền, cố vị, đã được bổ nhiệm chức vụ rồi thì không thể thay thế. Phải làm sao bố trí cán bộ như một đội bóng, từng vị trí phải đúng sở trường và khi không thể đảm nhận được vai trò thì phải được thay thế, điều chuyển sang vị trí khác phù hợp hơn, để bảo đảm toàn bộ hệ thống được hoạt động nhịp nhàng, từng mắt xích phải làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thứ sáu, phải kiên trì trong công tác đào tạo cán bộ, một cán bộ muốn trưởng thành, có đủ bản lĩnh thì ngoài kiến thức ra phải được rèn luyện trong thực tế. Do đó, mỗi cấp ủy cần thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ; tạo điều kiện tối đa cho cán bộ trẻ có năng lực được trải nghiệm, thâm nhập vào cơ sở.

Thứ bảy, công tác đánh giá cán bộ phải chính xác, đúng thực chất. Muốn được như vậy thì phải có tiêu chí rõ ràng, sát thực tế để đánh giá cán bộ; người lãnh đạo, nhất là người đứng đầu phải sâu sát cơ sở, phải công tâm, khách quan và nắm rõ năng lực cán bộ qua nhiều kênh khác nhau. Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ phải rà soát, nắm chắc thực trạng đội ngũ cán bộ từ cấp trưởng, phó phòng trở lên để tham mưu, đề xuất kịp thời, chuẩn xác cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác bố trí, sử dụng cán bộ. 

Thứ tám, phải thường xuyên rà soát và có giải pháp giúp đỡ các cơ quan, đơn vị trong việc sắp xếp, xử lý cán bộ có yếu tố gia đình. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với các cấp ủy rà soát những trường hợp có yếu tố gia đình trong 1 tổ chức để đề xuất giải pháp; và trong thời gian tới tỉnh sẽ điều chuyển một số đồng chí lãnh đạo có mối quan hệ gia đình trong cùng một địa phương sang đơn vị hoặc địa phương khác nhằm tránh dư luận không tốt. 

Thứ chín, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và Trường Chính trị tỉnh hàng năm phải phối hợp mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao; mở các lớp với thiết kế bài giảng phù hợp, sát thực tế với công việc của từng đối tượng đang thực hiện.

Các đồng chí: Mai Minh Quang (bìa trái), Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối DN tỉnh và Trần Thanh Dũng (bìa phải), Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối DN tỉnh kiêm Bí thư Chi bộ Cơ động trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho các quần chúng ưu tú. Ảnh: MẠNH THẮNG
Các đồng chí: Mai Minh Quang (bìa trái), Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối DN tỉnh và Trần Thanh Dũng (bìa phải), Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối DN tỉnh kiêm Bí thư Chi bộ Cơ động trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho các quần chúng ưu tú. Ảnh: MẠNH THẮNG

* Đảng ta luôn đặt niềm tin vào thế hệ trẻ. Nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí có lời gửi gắm gì đến thế hệ trẻ tỉnh nhà?

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh: Thế hệ trẻ là tương lai của một đất nước, dân tộc. Thế hệ trẻ mà có tinh thần yêu nước, giàu tri thức, năng động, sáng tạo thì đất nước chắc chắn sẽ phát triển và ngược lại. Do đó, tôi mong rằng các bạn trẻ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phải luôn giữ cho mình tình yêu đất nước, yêu quê hương Bà Rịa - Vũng Tàu nồng nàn; luôn giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng; luôn khát khao, hoài bão, ra sức học tập, rèn luyện, lao động, sản xuất để mang lợi ích cho bản thân, góp phần xây dựng Bà Rịa - Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và du lịch như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI đã đề ra. 

Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất sắp đến, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin kính chúc nhân dân, cán bộ, đảng viên toàn tỉnh đón một mùa Xuân thật ấm áp, vui tươi, hạnh phúc bên gia đình và người thân; cùng nhau đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2018 đã đề ra.

* Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

PHÚC LƯU
(Thực hiện)

;
.