123
Tổng kết chương trình phối hợp giữa LLVT tỉnh với Ban Dân vận Tỉnh ủy, MTTQ và các đoàn thể - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Tổng kết chương trình phối hợp giữa LLVT tỉnh với Ban Dân vận Tỉnh ủy, MTTQ và các đoàn thể

Thứ Ba, 09/01/2018, 19:10 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 8-1, đã diễn ra hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giữa Lực lượng vũ trang tỉnh (LLVT) với Ban Dân vận Tỉnh ủy, MTTQ, các đoàn thể và hội quần chúng tỉnh năm 2017 và triển khai chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2020. 

Năm 2017, chương trình phối hợp giữa LLVT tỉnh với Ban Dân vận Tỉnh ủy, MTTQ, các đoàn thể và hội quần chúng tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là công tác tham mưu cho cấp ủy kịp thời triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng liên quan công tác dân vận, dân tộc và tôn giáo. LLVT tỉnh đã phối hợp với chính quyền, Mặt trận, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, thực hiện chính sách an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và phản bác các luận điệu xuyên tạc, âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt các mô hình, góp phần xây dựng hạ tầng kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đồng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo chương trình phối hợp đề nghị: Giai đoạn 2018-2020, trên cơ sở kế hoạch phối hợp, từng thành viên Ban Chỉ đạo cần thực hiện sát với yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; thường xuyên tổ chức kiểm tra, sơ tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm trong việc quán triệt, triển khai thực hiện chương trình phối hợp; kịp thời phát hiện những hạn chế yếu kém trong tổ chức thực hiện để đề ra giải pháp khắc phục hiệu quả.

Dịp này, Ban Chỉ đạo chương trình phối hợp đã khen thưởng 15 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp năm 2017.

QUANG ANH

;
.