123
Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Tư, 31/01/2018, 20:34 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 31-1, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng năm 2017; sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 42-CT/TU ngày 23-7-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”.

Chủ trì và điều hành hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Thọ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Trong năm qua, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 48/CT-TW ngày 22-10-2010, của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chỉ thị 35/CT-TW ngày 26-5-2014, của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo; Thực hiện hiệu quả các biện pháp vô hiệu hóa hoạt động của các đối tượng chống đối chính quyền; Không để hình thành các băng, nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen; không để hình thành điểm nóng trong giải quyết khiếu nại, tố cáo. Công tác phòng, chống tham nhũng đã được đẩy mạnh, với nhiều giải pháp cụ thể, trong đó trọng tâm là làm tốt công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên, tổ chức Đảng. 

Về triển khai Chỉ thị 42-CT/TU, hội nghị đánh giá: Phần lớn các vụ khiếu nại, tố cáo phát sinh mới đã được giải quyết kịp thời. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã tăng cường công tác tiếp công dân, thường xuyên tổ chức đối thoại với người khiếu nại; Công tác thanh tra, kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định về khiếu nại, tố cáo đối với cơ quan cấp dưới được chú trọng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Yến, nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường bảo đảm an ninh chính trị, trật tự ATXH địa phương. Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu chú trọng làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu khi xảy ra tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị. Về thực hiện Chỉ thị 42/CT-TU, đồng chí Nguyễn Thị Yến lưu ý các sở, ban, ngành cần tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết khiếu nại, tố cáo; nội dung khiếu nại, tố cáo do cơ quan nào chủ trì thì cơ quan đó phải chịu trách nhiệm trả lời cho tổ chức, công dân.

TRÍ NHÂN

;
.