123
Hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ Sáu, 05/01/2018, 10:41 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 5-1, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; về công tác cán bộ; về xử lý luật đảng viên vi phạm; về giám sát kê khai tài sản.

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến với 8 huyện, thành phố và tại phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Bích Thủy, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đoàn thể.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Yến cho biết, những văn bản được quán triệt, triển khai thực hiện có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; trong công tác cán bộ; xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và giám sát kê khai tài sản.  

Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, phát biểu khai mạc hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, phát biểu khai mạc hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Yến yêu cầu sau hội nghị này, các Đảng bộ, sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, sâu rộng, kỹ lưỡng các nội dung chính của các văn bản, những điểm cần quan tâm của các quyết định, quy định của Đảng đến các cấp ủy, tổ chức Đảng, UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng bằng nhiều hình thức phù hợp với đặc điểm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ LLVT và các tầng lớp nhân dân.  

Đồng chí lưu ý các Đảng bộ, sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương: “Quá trình triển khai thực hiện phải bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, đúng quy định; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện của cấp dưới để kịp thời có những biện pháp hướng dẫn, chấn chỉnh, khắc phục sai sót, bảo đảm thực hiện có hiệu quả, đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy. Các Đảng bộ, sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời khen thưởng những cơ quan, tổ chức, cá nhân tích cực trong việc triển khai thực hiện, đồng thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm những cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chưa tốt (nếu có), trên cơ sở đó đề ra các giải pháp quyết liệt nhằm thực hiện tốt các quy định trên tại địa phương, đơn vị mình”.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Ban Tổ chức và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã triển khai các văn bản, quyết định, quy định của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như: Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 102-NQ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về “xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm”; Quy định số 89-QĐ/TW, ngày 8-4-2017 của Bộ Chính trị về “khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”; Quy định số 90-QĐ/TW, ngày 4-8-2017 của Bộ Chính trị về “Tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý”; Quy định số 14-QĐ-TU, ngày 24-11-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý”; Quy định số 98-QĐ/TW, ngày 7-10-2017 của Bộ Chính trị về “luân chuyển cán bộ”; Quy định số 15-QĐ/TU, ngày 29-11-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về luân chuyển cán bộ của tỉnh”; Quy định số 105-QĐ/TW, ngày 19-12-2017 của Bộ Chính trị về “phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử”; Quy định số 09-QĐ/TU, ngày 8-9-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý”…

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Tin, ảnh: PHÚC LƯU - MINH NHÂN

;
.