123
Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

Thứ Tư, 10/01/2018, 17:30 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 10-1, Huyện ủy Long Điền tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho 120 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Các đại biểu dự hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Long Điền phổ biến nội dung 4 Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21/NQ-TW về “Công tác dân số trong tình hình mới”.                                                                                          

HOÀNG TRANG

;
.