123
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Văn phòng Quốc hội phải đóng vai trò nòng cốt trong tham mưu, giúp việc và tổ chức thực hiện - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Văn phòng Quốc hội phải đóng vai trò nòng cốt trong tham mưu, giúp việc và tổ chức thực hiện

Thứ Sáu, 05/01/2018, 19:13 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 5-1, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, năm 2018 là năm có ý nghĩa rất quan trọng - năm bản lề tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và chương trình của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cùng cả hệ thống chính trị đang vào cuộc với quyết tâm chính trị rất cao, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Vì vậy, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất phải nỗ lực hơn nữa, tiếp tục phấn đấu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2018; trong đó chú ý thực hiện tốt Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, Chương trình giám sát năm 2018 và xây dựng các chương trình năm 2019 bám sát thực tiễn, bảo đảm đáp ứng đúng và trúng những vấn đề bức xúc của cuộc sống đặt ra; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn theo quy định; tổ chức thành công Hội nghị Diễn đàn nghị viện châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 26 (APPF-26); tiếp tục đổi mới một số hoạt động của Quốc hội…

Theo Chủ tịch Quốc hội, để Quốc hội hoàn thành những nhiệm vụ đề ra thì Văn phòng Quốc hội phải đóng vai trò nòng cốt trong tham mưu, giúp việc và tổ chức thực hiện. Theo đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Văn phòng Quốc hội khẩn trương rà soát và tham mưu việc sửa đổi, bổ sung các luật có liên quan đến việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII; theo dõi sát diễn biến tình hình, xử lý thông tin nhanh nhạy và chủ động phát hiện, tham mưu, đề xuất xử lý kịp thời những vấn đề cấp bách, khó khăn, vướng mắc.

Cùng với đó, Văn phòng Quốc hội tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với việc triển khai Nghị quyết quan trọng của Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Nhân dịp này, Văn phòng Quốc hội đã vinh dự đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì; nhiều cá nhân của Văn phòng Quốc hội được khen thưởng. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Chiến công hạng Ba và Huân chương Lao động hạng Nhì cho các cá nhân. Ảnh: TRỌNG ĐỨC
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Chiến công hạng Ba và Huân chương Lao động hạng Nhì cho các cá nhân. Ảnh: TRỌNG ĐỨC

HOÀNG THỊ HOA

;
.