123
Thực hiện nhiều mô hình "Dân vận khéo" - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Thực hiện nhiều mô hình "Dân vận khéo"

Thứ Sáu, 01/12/2017, 19:22 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 1-12, Ban Dân vận Thành ủy Bà Rịa đã tổng kết công tác dân vận năm 2017, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, Ban Dân vận Thành ủy Bà Rịa đã đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở cơ sở. MTTQ và các hội, đoàn thể đã vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo” được hơn 1,3 tỷ đồng. Trong năm 2017, thành phố có 119 mô hình “Dân vận khéo” do các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện.

Năm 2018, Ban Dân vận Thành ủy Bà Rịa tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình, kế hoạch hành động của Tỉnh ủy, Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở; tiếp tục phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội…

* Chiều cùng ngày, Ban Dân vận Thành ủy Vũng Tàu tổng kết công tác dân vận năm 2017, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, Ban Dân vận Thành ủy và các hội, đoàn thể, chính quyền các cấp cơ sở đã triển khai thực hiện tốt công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng chính quyền cơ sở. Trong năm, MTTQ và các hội, đoàn thể thành phố đã vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” được hơn 2,4 tỷ đồng, tặng hàng nghìn suất quà với tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng cho người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn... Năm 2017, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố đã thực hiện hơn 300 mô hình “Dân vận khéo”.

Để thực hiện tốt công tác dân vận năm 2018, Ban Dân vận Thành ủy Vũng Tàu đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị lực lượng vũ trang, MTTQ, các hội, đoàn thể thực hiện đồng bộ công tác dân vận trong tình hình mới; nhân rộng các mô hình “dân vận khéo”...

HẢI YẾN

;
.