123
Khẩn trương đưa Nghị quyết TW 6 vào cuộc sống - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Khẩn trương đưa Nghị quyết TW 6 vào cuộc sống

Thứ Năm, 30/11/2017, 19:14 [GMT+7]
In bài này
.

Tiếp tục Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6, khóa XII (Nghị quyết TW 6), sáng 30-11, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”.

Sau phần báo cáo về Nghị quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết số 21-NQ/TW, Hội nghị đã bế mạc. 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhận xét: Trong thời gian một ngày rưỡi, các đồng chí báo cáo viên đã truyền đạt một cách toàn diện, sâu sắc những nội dung của các Nghị quyết Trung ương; giúp cho các đại biểu nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới của Nghị quyết, làm cơ sở để vận dụng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, sau hội nghị này, các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và các tổ chức Đảng cần tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt và triển khai hiệu quả Nghị quyết. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết TW 6 phải gắn bó mật thiết với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Như vậy, trong 2 ngày (29 và 30-11), Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt các Nghị quyết TW 6, khóa XII đã diễn ra nghiêm túc với gần 134 ngàn đại biểu dự tại 900 điểm cầu. Tại BR-VT, Tỉnh ủy đã truyền sóng Hội nghị trực tuyến đến điểm cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và  các điểm cầu 8 huyện, thành phố để cán bộ chủ chốt và báo cáo viên cấp tỉnh, huyện, thành phố học tập, quán triệt Nghị quyết. 

THẢO LINH

 
;
.