123
Giao ban công tác tuyên giáo các tỉnh, thành Đông Nam bộ - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Giao ban công tác tuyên giáo các tỉnh, thành Đông Nam bộ

Thứ Hai, 27/11/2017, 20:16 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 27-11, tại Bình Phước, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo những tháng cuối năm 2017 cụm các tỉnh, thành khu vực miền Đông Nam bộ. 

Theo báo cáo, ngành Tuyên giáo khu vực miền Đông Nam bộ đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và phát triển kinh tế - xã hội. Phương thức công tác tuyên giáo từng bước được đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, khoa học, mỗi nhiệm vụ gắn với sản phẩm cụ thể. Nhiều tỉnh, thành đã đưa việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của ngành, địa phương. 

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, ngành Tuyên giáo các tỉnh, thành trong cụm cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức các hội nghị trực tuyến, mở rộng để cấp cơ sở được tham gia hội nghị. Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu cấp ủy trong định hướng chính trị công tác khoa giáo, nâng cao chất lượng, nắm bắt tình hình tư tưởng, điều tra dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; đổi mới việc cung cấp và định hướng thông tin, chủ động cung cấp thông tin chính thống, chính xác; chỉ đạo tuyên truyền đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, hoạt động đối nội, đối ngoại của Đảng, Nhà nước. 

CHÍ TƯỞNG

 
;
.