123
Tư tưởng Hồ Chí Minh là di sản quý báu của dân tộc Việt Nam - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH:

Tư tưởng Hồ Chí Minh là di sản quý báu của dân tộc Việt Nam

Thứ Năm, 09/11/2017, 17:25 [GMT+7]
In bài này
.
Nhân dân vào lăng viếng Bác Hồ.
Nhân dân vào lăng viếng Bác Hồ.

Gần đây, trên các trang mạng xã hội xuất hiện những luận điệu xuyên tạc nhân cách lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Họ cố ý hạ thấp tầm ảnh hưởng, giá trị Tư tưởng Hồ Chí Minh và xúc phạm đến thân thế, gia đình, sự nghiệp của Người. Điều này nó liên quan đến vấn đề hạ thấp uy tín, ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, một Đảng do chính Bác Hồ sáng lập và rèn luyện, một Đảng mà đã làm nên sự nghiệp cách mạng cho dân tộc và đóng góp xứng đáng vào phong trào cách mạng thế giới.

Một trong những thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch là xuyên tạc về đời tư của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Họ đưa ra những sự kiện, tư liệu, phim ảnh giả tạo, lắp ghép đánh lẫn giữa hiện tượng và bản chất, giữa thật và giả để cố tình xuyên tạc về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thực chất đó là tư tưởng cá nhân vị kỷ, vụ lợi hòng đánh lừa dư luận. Tuy nhiên, trong tâm thức của người Việt Nam chúng ta - Bác Hồ là một thần tượng thiêng liêng. Những luận điệu xuyên tạc, nói xấu và cố tình bóp méo sự thật đó không hề làm suy giảm giá trị của Bác mà ngược lại, càng củng cố thêm niềm tin của chúng ta đối với những gì mà Hồ Chí Minh đã để lại cho dân, cho nước và cho thế giới nhân loại. 

Khi nhắc đến Tư tưởng Hồ Chí Minh có người cho rằng, đây là một hệ tư tưởng hoàn toàn trái ngược với chủ nghĩa Mác-Lênin, trái ngược với đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Sự thật là Đảng Cộng sản Việt Nam do Người sáng lập tuân theo Học thuyết Đảng kiểu mới của Lênin. Cho nên không có sự đối lập giữa Mác-Lênin với Hồ Chí Minh, cũng như với Đảng Cộng sản Việt Nam, sâu xa là với nhân dân, với dân tộc và với thế giới nhân loại. Đây chỉ là một sự xuyên tạc nhằm cố ý vừa hạ thấp những giá trị di sản kinh điển Mác-Lênin, vừa hạ thấp uy tín của Đảng ta, của giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh.

Hiện nay, cũng có người đưa ra luận điệu tư tưởng Hồ Chí Minh là sao chép từ chủ nghĩa Mác-Lênin chứ không hề có sự sáng tạo. Luận điệu này cho thấy họ hiểu biết về tư tưởng Hồ Chí Minh rất nông cạn, hời hợt. Thật ra là Người không những vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin mà thật sự có những phát triển sáng tạo về chủ nghĩa Mác-Lênin. Hồ Chí Minh nhìn chủ nghĩa xã hội không chỉ là kinh tế và chính trị mà còn đặc biệt nhấn mạnh vấn đề đạo đức. Người suốt đời đấu tranh chống lại chủ nghĩa cá nhân, gọi đó là giặc nội xâm. Người đã từng viết tác phẩm “Xóa sạch chủ nghĩa cá nhân - Nâng cao đạo đức cách mạng” nhưng Người không bao giờ phủ nhận vai trò của cá nhân, hết sức chú trọng, nâng niu từng cá nhân, phát triển hài hòa giữa cá nhân và xã hội. 

Riêng bản thân Người, Người không hề thu vén cho bản thân, dù chỉ là một tấm  huân chương. Điều này thể hiện rất rõ qua việc Người yêu cầu hoãn việc trao huân chương cho Người lại, đợi đến khi miền Nam giải phóng, được Quốc hội cho phép gắn huân chương Sao Vàng cho Người cũng chưa muộn. Nhưng đến khi nước nhà thống nhất thì Bác đã ra đi.

Nói tóm lại, những kẻ xuyên tạc về thân thế, gia đình và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cuối cùng chỉ nhằm mục đích sâu xa là tách rời Hồ Chí Minh ra khỏi Đảng, ra khỏi nhân dân ta và đánh đổ Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi, nếu muốn đánh đổ Đảng Cộng sản Việt Nam thì phải đánh vào nền tảng tư tưởng của Đảng là Tư tưởng Hồ Chí Minh. Cho nên, đấu tranh để bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin, bảo vệ Tư tưởng Hồ Chí Minh cũng đồng thời là đấu tranh cho việc xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Bảo vệ Đảng tức là bảo vệ dân, bảo vệ chế độ mà trước hết phải bảo vệ nền tảng tư tưởng mà Đảng ta theo đuổi đến cùng. 

LAM PHƯƠNG 

 
;
.