123
Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho chức sắc các tôn giáo - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho chức sắc các tôn giáo

Thứ Hai, 13/11/2017, 17:52 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 13-11, tại Trường Chính trị tỉnh, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh tỉnh khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (đợt 2 năm 2017) cho gần 100 chức sắc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh tỉnh.

Diễn ra trong 4 ngày (từ 13 đến 16-11), lớp bồi dưỡng cung cấp các nội dung: Quan điểm của Đảng và Nhà nước về chiến lược quốc phòng và an ninh trong thời kỳ mới, kết hợp kinh tế đối ngoại gắn với quốc phòng - an ninh; những nguyên tắc cơ bản về Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong điều kiện đất nước hội nhập quốc tế và đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa; những yêu cầu mới về thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

PHƯƠNG NAM

;
.