123
Lấy ý kiến dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Lấy ý kiến dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

Thứ Ba, 10/10/2017, 07:41 [GMT+7]
In bài này
.

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022 là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam.

Dự kiến, Đại hội được tổ chức vào tháng 12-2017 tại Hà Nội. Để giới thiệu những nội dung chính của dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc, đồng thời tiếp thu ý kiến rộng rãi của đoàn viên, thanh niên, các tầng lớp nhân dân, góp phần làm cho dự thảo báo cáo chính trị được hoàn thiện hơn, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã công bố toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI tới đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân.

Thời gian lấy ý kiến cho dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI từ ngày 9-10-2017 đến hết ngày 30-10-2017.

Mọi ý kiến đóng góp gửi về Ban Bí thư Trung ương Đoàn, qua Văn phòng Trung ương Đoàn,
điện thoại: 024 62631693, email: vanphongtwd@gmail.com.

HIỀN HẠNH

;
.