123
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Kiểm toán Nhà nước cần "công minh, chính trực, nghệ tinh, tâm sáng" - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Kiểm toán Nhà nước cần "công minh, chính trực, nghệ tinh, tâm sáng"

Thứ Ba, 03/10/2017, 20:57 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 3-10, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thăm và làm việc với Kiểm toán Nhà nước. 

Tại buổi làm việc, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đoàn Xuân Tiên cho biết, năm 2016, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính 38.776 tỷ đồng, cao nhất trong 22 năm hoạt động của Kiểm toán Nhà nước và tăng gấp 2 lần so với năm 2015. 8 tháng đầu năm 2017, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính 22.954 tỷ đồng (thu về ngân sách Nhà nước 11.017 tỷ đồng, giảm chi ngân sách Nhà nước 6.783 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác 5.154 tỷ đồng). Qua kiểm toán 27 dự án giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - vận hành - chuyển giao (BOT), Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị giảm thời gian thu phí hoàn vốn của các dự án so với phương án tài chính ban đầu 107,4 năm. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, thời gian qua, hoạt động của Kiểm toán Nhà nước đã có nhiều tiến bộ, tăng dần tính chuyên nghiệp, chất lượng các kết luận, kiến nghị kiểm toán ngày càng tốt hơn, góp phần giải đáp những đòi hỏi bức xúc về quản lý kinh tế nói chung và quản lý tài chính - ngân sách nói riêng. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, Kiểm toán Nhà nước phải luôn quán triệt và thể chế hóa nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào hoạt động, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ để hoạt động đúng định hướng, đúng mục tiêu, trọng tâm kiểm toán. Từ đó, cung cấp thông tin xác thực và kịp thời, phục vụ tốt nhất việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giúp cho Quốc hội xem xét, quyết định các chính sách về tài chính, tiền tệ quốc gia, thuế, ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách Trung ương, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước với chất lượng cao nhất. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý, Kiểm toán Nhà nước phải không ngừng tăng cường sự công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, chính quy, từng bước hiện đại hóa trong hoạt động; phân tích kỹ, đánh giá chính xác nguyên nhân để có giải pháp tăng tỷ lệ thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; khắc phục tình trạng phát hành báo cáo kiểm toán còn chậm hoặc chưa được công khai theo quy định tại Khoản 2 Điều 50 Luật Kiểm toán Nhà nước. Kiểm toán Nhà nước phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ quan thanh tra, kiểm tra để hạn chế hiện tượng chồng chéo tại cùng một đơn vị. 

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ hơn với Kiểm toán Nhà nước trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện thuận lợi để Kiểm toán Nhà nước nâng cao năng lực, phát huy vị trí và vai trò cơ quan kiểm tra tài chính công “công minh, chính trực, nghệ tinh, tâm sáng”, có uy tín và trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phù hợp với các thông lệ và chuẩn mực quốc tế.

HOÀNG HOA

;
.