123
Tổng kết thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị về công tác dân vận, phụ nữ và cựu chiến binh - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Tổng kết thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị về công tác dân vận, phụ nữ và cựu chiến binh

Thứ Sáu, 01/09/2017, 17:18 [GMT+7]
In bài này
.
Đồng chí Nguyễn Thị Yến Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: PHÚC LƯU
Đồng chí Nguyễn Thị Yến Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: PHÚC LƯU

Sáng 1-9, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”; 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước” và 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Thành lập và hoạt động Tổ dân vận khu phố, thôn, ấp”.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Yến Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Đồng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Thanh Nghĩa, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh.

TỔ DÂN VẬN HÒA GIẢI THÀNH 5.613 VỤ VIỆC

Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh tất cả 565 khu phố, thôn, ấp, khu dân cư đều có Tổ dân vận với 6.453 thành viên, trong đó có 2.181 đảng viên; 100% tổ dân vận khu phố, thôn, ấp đã xây dựng Quy chế hoạt động. Ngoài ra, còn có 131 Tổ công tác dân vận ở các đơn vị cơ sở trong lực lượng vũ trang. Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU, nhìn chung, hoạt động của Tổ dân vận trên địa bàn tỉnh đạt chất lượng, hiệu quả.

Trong thực hiện các phong trào, các cuộc vận động ở địa bàn dân cư; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Tổ dân vận đã tổ chức để nhân dân bàn, quyết định và tham gia ý kiến đối với các chủ trương và mức đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi công cộng trên địa bàn.... qua đó đã tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao của nhân dân. Qua 5 năm, Tổ dân vận đã tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, củng cố các tổ hòa giải; giải quyết 9.495 vụ việc, trong đó hòa giải thành 5.613 vụ việc (đạt tỷ lệ 59,1%); số vụ việc còn lại chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Đồng chí Mã Thành Sơn, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh phát biểu tham luận tại Hội nghị. Ảnh: PHÚC LƯU
Đồng chí Mã Thành Sơn, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh phát biểu tham luận tại Hội nghị. Ảnh: PHÚC LƯU

GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM MỚI CHO 198.498 LAO ĐỘNG NỮ

Toàn tỉnh hiện có 378.567 phụ nữ (chiếm tỷ lệ 34,8% dân số), trong đó số phụ nữ trong độ tuổi vào Hội là 308.071 phụ nữ (chiếm tỷ lệ 81,37%). Trong 10 năm thực hiện Nghị 11-NQ/TW đã kết nạp được 64.750 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 237.369 hội viên/308.071 phụ nữ, đạt tỷ lệ 77,05 %, BR-VT hiện có 8 hội cấp huyện, 573 chi hội, có 6.338 tổ hội.

Các cấp chính quyền, các ngành đã cụ thể hóa bằng các chương trình, dự án nhằm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới như: Nâng cao trình độ học vấn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, phát triển kinh tế gia đình; triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đối với lao động nữ. Trong 10 năm đã giải quyết việc làm mới cho 198.498 lao động nữ/393.304 lao động, có 19.730 lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề. Phối hợp giúp 336.227 lượt hộ gia đình do phụ nữ đứng tên vay vốn/635.001 hộ vay, chiếm tỷ lệ 52,94%, với số dư nợ phụ nữ vay là 6.162,7 tỷ đồng. Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ được triển khai khá tích cực, đồng bộ ở tất cả các cấp, các ngành.

Hội Cựu chiến binh xã Bình Ba, huyện Châu Đức thăm hỏi, động viên hội viên Trần Công Xã (ở thôn Suối Lúc) tích cực lao động sản xuất. Ảnh: BẢO KHÁNH
Hội viên Cựu chiến binh xã Bình Ba, huyện Châu Đức trao đổi về kinh nghiệm sản xuất . Ảnh: BẢO KHÁNH.

PHÁT TRIỂN 8.162 HỘI VIÊN CỰU CHIẾN BINH

Trong 15 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, Hội Cựu chiến binh các cấp đã phát triển 8.162 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh 15.590 hội viên (đạt tỷ lệ 95%), trong đó hội viên nữ có 1.589, số hội viên cựu chiến binh sinh hoạt ở xã, phường 14.445 hội viên, số hội viên cựu chiến binh tại các cơ quan, doanh nghiệp là 1.145 hội viên.

Chăm lo cho các cựu chiến binh, chính quyền và các ban, ngành trong tỉnh đã xây dựng chương trình phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện cho hội cựu chiến binh hoạt động và phát triển, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cựu chiến binh; tạo điều kiện cho các cấp hội tham gia xây dựng các đề án về phát triển kinh tế - xã hội. Đó là, cấp thẻ BHYT cho 4.267 người và trợ cấp mai táng phí cho 206 người với hơn 2,059 tỷ đồng; thực hiện chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho 12.253 người với số tiền 53 tỷ đồng…

KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận có những hạn chế. Để khắc phục những hạn chế, đồng chí Nguyễn Thị Yến yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cấp chính quyền cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác cựu chiến binh, phụ nữ và hoạt động của Tổ dân vận khu phố, thôn, ấp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời nâng cao vai trò của cựu chiến binh, phụ nữ trong việc tham gia giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

Về thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU, các Tổ dân vận tích cực tham mưu cấp ủy tăng cường công tác dân vận, thu hút, tập hợp các lực lượng tham gia công tác vận động quần chúng; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; quan tâm bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên, hội viên, quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp ở khu phố, thôn, ấp.

Đối với thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Hội Cựu chiến binh các cấp đẩy mạnh công tác phối hợp, giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh thiếu niên, góp phần xây dựng thế hệ trẻ giàu lòng yêu nước, có lý tưởng và lối sống cao đẹp, phù hợp với xu thế phát triển và hội nhập quốc tế; đa dạng hóa các hình thức tập hợp các cựu quân nhân vào sinh hoạt CLB theo tinh thần Thông báo 35-TB/TW của Bộ Chính trị.

Trong công tác phụ nữ, Hội LHPN các cấp chủ động đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền những chủ trương, chính sách, giải pháp nhằm thực hiện bình đẳng giới, chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ, tạo điều kiện cho chị em phát huy cao nhất khả năng đóng góp cho xã hội, nhất là phụ nữ ở những địa bàn khó khăn trong tỉnh. “Chú trọng tạo nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ, bảo đảm tiêu chuẩn trong trong đề bạt, bổ nhiệm cán bộ” - đồng chí Nguyễn Thị Yến nhấn mạnh.

PHÚC LƯU - MẠNH THẮNG

;
.