123
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cần có cơ chế đặc thù để TP.HCM phát triển nhanh, bền vững - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cần có cơ chế đặc thù để TP.HCM phát triển nhanh, bền vững

Thứ Tư, 06/09/2017, 21:05 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 6-9, tại trụ sở Chính phủ, Ban cán sự Đảng Chính phủ đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về 5 năm thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2020 và các cơ chế chính sách đặc thù của TP.HCM.

Các ý kiến tại cuộc làm việc đều nhất trí đánh giá về vị trí, vai trò quan trọng của TP.HCM đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Sau 30 năm đổi mới, TP.HCM đạt thành tựu to lớn, toàn diện, góp phần vào thành tựu chung của vùng và cả nước.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, TP.HCM đã có nhiều cố gắng trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết 16 trong 5 năm qua, đạt nhiều kết quả tốt. Tuy nhiên, cũng xuất hiện nhiều vấn đề bất cập mà nếu “không cố gắng vượt qua với sự phấn đấu, nỗ lực, quyết liệt sáng tạo của thành phố cùng với cơ chế, chính sách của Trung ương thì thành phố gặp khó khăn”. Nhất trí với những giải pháp, phương hướng lớn mà Thành ủy TP.HCM đặt ra, Thủ tướng cho rằng phải tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế phục vụ mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Cần xác định thành phố còn dư địa phát triển lớn trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và cần thấy rõ hơn khoảng cách, trình độ phát triển còn thấp so với các thành phố lớn khác ở Đông Nam Á. Do đó, yêu cầu đối với Thành phố là phải đổi mới, vươn lên mạnh mẽ hơn. Thủ tướng nhất trí cần rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy hoạch, kế hoạch phát triển trên địa bàn, nhất là tập trung phát triển hạ tầng đồng bộ với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố tầm nhìn 2025 - 2030, trong đó cần quy hoạch sử dụng đất có hiệu quả hơn; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các thể chế, chính sách để tăng cường phát triển vùng, liên kết vùng, trong đó tập trung vào liên kết hạ tầng; tăng cường huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, chú trọng nguồn vốn đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài trong điều kiện nguồn lực Nhà nước hạn hẹp; phát triển lĩnh vực xã hội tương xứng với kinh tế, trong đó vấn đề lớn nhất là tập trung đào tạo nguồn nhân lực.

Thủ tướng nhất trí cần có cơ chế, chính sách đặc thù để TP.HCM phát triển nhanh, bền vững hơn với tinh thần “Thành phố vì cả nước, cả nước vì thành phố”. Trong đó, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc việc TP.HCM cần được phân cấp, phân quyền tối đa, tạo sự chủ động, sáng tạo đối với thành phố gắn với đề cao trách nhiệm các cấp chính quyền địa phương trong quản lý điều hành kinh tế - xã hội trên địa bàn.

VGP

;
.