123
Thấy gì từ mô hình "Chi bộ cơ động"? - Bài 1: Cơ động trong sinh hoạt Đảng - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Thấy gì từ mô hình "Chi bộ cơ động"? - Bài 1: Cơ động trong sinh hoạt Đảng

Thứ Tư, 13/09/2017, 21:30 [GMT+7]
In bài này
.
Chị Chu Thị Huệ (đứng), Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Quốc Tế All Wells Việt Nam - quần chúng đang được Chi bộ công ty hướng dẫn làm lý lịch người xin vào Đảng, trao đổi với công nhân về chất lượng bữa ăn.
Chị Chu Thị Huệ (đứng), Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Quốc Tế All Wells Việt Nam - quần chúng đang được Chi bộ công ty hướng dẫn làm lý lịch người xin vào Đảng, trao đổi với công nhân về chất lượng bữa ăn.

“Chi bộ cơ động” được thành lập với nhiệm vụ chính là tiếp nhận những đảng viên làm việc trong doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng về sinh hoạt với chi bộ. Việc thành lập các Chi bộ cơ động nhằm thực hiện chủ trương về phát triển tổ chức Đảng ở các DN ngoài Nhà nước. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, mô hình Chi bộ cơ động đã bộc lộ những hạn chế.

Thực hiện nhiệm vụ, Chi bộ cơ động tiếp cận, vận động chủ doanh nghiệp (DN) tạo các điều kiện thuận lợi để đảng viên là công nhân lao động dự sinh hoạt chi bộ theo quy định. Từ đó phát huy vai trò của đảng viên trong tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với chủ DN và người lao động, phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú cho tổ chức Đảng kết nạp.

TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG CHỦ DN

Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 23-HD/BTC và Hướng dẫn số 14-HD/BTC ngày 22-9-2013 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về nội dung và quy trình sinh hoạt Chi bộ cơ động (CBCĐ), Huyện ủy: Tân Thành, Châu Đức, Đất Đỏ, Thành ủy Bà Rịa, Thành ủy Vũng Tàu, Đảng ủy Khối DN tỉnh đã thành lập CBCĐ trực thuộc do đồng chí Trưởng Ban Tổ chức cấp ủy làm Bí thư. Tuy nhiên đến năm 2016, căn cứ vào tình hình thực tế, Thành ủy Vũng Tàu đã kết thúc mô hình CBCĐ và thành lập Đảng bộ DN ngoài Nhà nước vào tháng 6-2016.

Theo đánh giá của các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy, CBCĐ đã thực hiện được vai trò hạt nhân chính trị. Đó là, tiếp nhận đưa những đảng viên làm việc trong DN chưa có tổ chức Đảng đang sinh hoạt Đảng ở nơi cư trú về sinh hoạt với chi bộ; duy trì sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng; giáo dục chính trị, nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng và những kiến nghị đề xuất của đảng viên trong DN ngoài khu vực Nhà nước (DNNKVNN); phát triển đảng viên; đánh giá, xếp loại đảng viên. Đồng thời, CBCĐ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường tiếp xúc, tuyên truyền, phát tài liệu tới từng DN, nói rõ chức năng, nhiệm vụ và vai trò của tổ chức Đảng trong DNNKVNN. Từ đó tạo điều kiện để đảng viên là người lao động trong DN phát huy vai trò người đảng viên, tuyên truyền, vận động quần chúng trong DN thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia đầy đủ sinh hoạt chi bộ định kỳ. Các công ty như: TNHH Vard Vũng Tàu, TNHH Phát triển quốc tế Formosa thậm chí còn hỗ trợ xe đưa các đảng viên là người lao động đến tham gia sinh hoạt chi bộ định kỳ tại Đảng ủy Khối DN tỉnh; nhiều DN cũng đã tạo điều kiện về thời gian và hỗ trợ kinh phí di chuyển cho người lao động là đảng viên tham dự sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí Trần Thanh Dũng, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy, Bí thư CBCĐ Bà Rịa cho biết: CBCĐ Bà Rịa hiện có 30 đảng viên trong đó có 29 đảng viên là người lao động, chủ DN. Chi bộ luôn duy trì sinh hoạt thường xuyên theo định kỳ 1 lần/tháng, tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt từ 80% trở lên, tỷ lệ đảng viên tham gia phát biểu ý kiến từ 40-60%; nội dung sinh hoạt tập trung công tác chính trị, tư tưởng, công tác phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh của DN. “Mô hình CBCĐ của Thành ủy Bà Rịa đã thực sự truyền tải được những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như những chủ trương, các chương trình hỗ trợ của tỉnh, thành phố đến với sự phát triển sản xuất, kinh doanh của các DN”, đồng chí Trần Thanh Dũng nói.

Đảng viên Huỳnh Văn Thơ, Phó Giám đốc Công ty TNHH Nông sản Nhân Hòa (huyện Tân Thành) trao với người lao động công ty. Ảnh:
Đảng viên Huỳnh Văn Thơ, Phó Giám đốc Công ty TNHH Nông sản Nhân Hòa (huyện Tân Thành) trao đổi với người lao động công ty. Ảnh: HỮU THẮNG.

PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN, THÀNH LẬP CHI BỘ TRONG DN

Một trong những nhiệm vụ được các CBCĐ tập trung thực hiện là phát triển đảng viên. Đảng viên đang làm việc tại DN có nhiệm vụ phát hiện, giới thiệu quần chúng ưu tú để CBCĐ xem xét, kết nạp. Khi đã có số lượng đảng viên đủ để thành lập chi bộ tại 1 DN, Chi ủy CBCĐ sẽ phối với với cấp ủy, chính quyền cấp trên tuyên truyền, vận động để chủ DN đồng thuận trong việc thành lập tổ chức Đảng tại DN.

CBCĐ trực thuộc Đảng ủy Khối DN tỉnh được thành lập vào tháng 6-2016. Căn cứ chỉ tiêu phân bổ của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, chi bộ đã xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên theo từng năm. Chi bộ phân công mỗi đảng viên trong chi bộ có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ quần chúng ưu tú, có vị trí quản lý trong DN được Ban Chấp hành Công đoàn xem xét, giới thiệu để chi bộ xem xét, đề nghị kết nạp Đảng. Tính đến hết tháng 7-2017, chi bộ đã lựa chọn, giới thiệu 19 công đoàn viên ưu tú vào diện cảm tình Đảng, cử 15 quần chúng đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, qua đó đã kết nạp được 4 quần chúng ưu tú vào Đảng. Hiện CBCĐ có 31 đảng viên, hầu hết các đảng viên đều đang công tác tại các DNNKVNN nằm trong KCN. Trên cơ sở phát triển đảng viên trong 1 DN, Đảng ủy Khối DN tỉnh đã thành lập Chi bộ cơ sở Công ty TNHH Posco SS Vina với 6 đảng viên.

Qua 8 năm hoạt động, CBCĐ trực thuộc Huyện ủy Tân Thành đã cử 25 quần chúng ưu tú tại các DNNKVNN đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Tính đến tháng 8-2017, CBCĐ đã phát triển 7 đảng viên, trong đó có 2 đảng viên là giám đốc, 1 đảng viên là phó giám đốc, 2 đảng viên là chủ tịch công đoàn, 2 đảng viên là nhân viên, người lao động. Hiện nay, chi bộ tiếp tục hoàn tất hồ sơ, trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, kết nạp 3 quần chúng là chủ tịch công đoàn, nhân viên kế toán của Công ty TNHH Bình Phương vào Đảng. Chi bộ đang lập danh sách đăng ký cho 30 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Cùng với việc thành lập CBCĐ, Huyện ủy Tân Thành đã thành lập 4  chi bộ DN trực thuộc Đảng bộ xã, thị trấn. Đó là Chi bộ DN trực thuộc Đảng bộ TT. Phú Mỹ với 22 đảng viên trong DNNKVNN, do đồng chí phó chủ tịch UBND phụ trách kinh tế làm bí thư; Chi bộ DN trực thuộc Đảng bộ xã Mỹ Xuân với 9 đảng viên trong DNNKVNN, do đồng chí phó chủ tịch UBND phụ trách kinh tế làm bí thư; Chi bộ DN trực thuộc Đảng bộ xã Tóc Tiên với 11 đảng viên trong DNNKVNN, do đồng chí phó chủ tịch UBND phụ trách kinh tế làm bí thư; Chi bộ Công ty TNHH Quốc Tế All Wells Việt Nam (DN 100% vốn đầu tư nước ngoài) với 12 đảng viên, trực thuộc Đảng bộ xã Tóc Tiên.

Từ năm 2008 đến nay, CBCĐ trực thuộc Đảng bộ huyện Đất Đỏ phát triển được 9 đảng viên, trong đó có 1 đảng viên là Giám đốc Công ty TNHH-ĐTXD Minh Phát. Hiện CBCĐ có 15 đảng viên (11 đảng viên đang công tác trong DNNKVNN). Từ khi thành lập vào tháng 6-2016 đến nay, Đảng ủy DN ngoài Nhà nước trực thuộc Thành ủy Vũng Tàu đã thành lập được 6 tổ chức đảng và phát triển 8 đảng viên là người lao động trong DNNKVNN. Hiện Đảng bộ Doanh nghiệp ngoài Nhà nước có 23 Chi bộ trực thuộc (6 Chi bộ DN (Chi bộ ghép) và 17 Chi bộ trong 17 DN) với 240 đảng viên.

NHÓM PV THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ


(Còn nữa)

;
.