123
Phổ biến quy định về các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Phổ biến quy định về các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ

Thứ Ba, 29/08/2017, 21:02 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 29-8, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT ngày 15-6-2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quy định chi tiết về các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam.

Theo Nghị quyết trên, hàng năm, UBMTTQ Việt Nam chủ trì hiệp thương với các tổ chức chính trị-xã hội cùng cấp lựa chọn những vấn đề mà nhân dân quan tâm, bức xúc và xác định các hình thức phù hợp để xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội. Kế hoạch phải xác định nội dung, hình thức, thời gian, chủ thể tiến hành, đối tượng được giám sát, phản biện xã hội. Hình thức giám sát gồm: tổ chức đoàn giám sát, thông qua Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng hoặc tham gia giám sát với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam được thực hiện theo các nguyên tắc quy định tại Khoản 3 (Điều 25) và Khoản 3 (Điều 32) của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số 75/2015/QH13.

BÙI HƯƠNG

;
.