123
Phiên họp thứ 13, Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Tăng cường trách nhiệm của cơ quan Nhà nước trong công tác lý lịch tư pháp - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Phiên họp thứ 13, Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Tăng cường trách nhiệm của cơ quan Nhà nước trong công tác lý lịch tư pháp

Thứ Sáu, 11/08/2017, 22:33 [GMT+7]
In bài này
.

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 13, ngày 11-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.

Trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp năm 2009, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nêu rõ, sau 6 năm thi hành, bên cạnh nhiều kết quả tích cực, Luật đã bộc lộ nhiều hạn chế. Theo đó, một số quy định của Luật Lý lịch tư pháp chưa phản ánh được những nội dung mới về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013; chưa đáp ứng được yêu cầu cải cách thủ tục hành chính. Ngoài ra, quy định của Luật Lý lịch tư pháp liên quan đến xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp còn hạn chế.

Từ thực tế này, dự án Luật được xây dựng nhằm bảo đảm tính thống nhất và đồng bộ của Luật Lý lịch tư pháp với các văn bản pháp luật khác có liên quan, đặc biệt là chế định đương nhiên xóa án tích quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, đồng thời tăng cường trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong công tác lý lịch tư pháp. Dự án Luật sửa đổi 15 điều, bổ sung 3 điều, bãi bỏ 7 điều, 1 khoản.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đánh giá, mặc dù số lượng điều luật được sửa đổi, bổ sung không nhiều, nhưng nội dung có sự thay đổi cơ bản so với Luật hiện hành, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các đối tượng, chủ thể được điều chỉnh của Luật. Do vậy, đối với từng phương án sửa đổi cụ thể, báo cáo đánh giá tác động cần toàn diện và đầy đủ hơn.

Cũng trong phiên làm việc sáng 11-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tổng kết việc thực hiện thí điểm trang phục xét xử của Thẩm phán Tòa án nhân dân theo quy định tại Nghị quyết số 1214/2016/NQ-UBTVQH13 và việc thực hiện thống nhất trang phục xét xử của Thẩm phán Tòa án nhân dân trên phạm vi cả nước. Với đa số phiếu tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc thực hiện thống nhất trang phục xét xử của Thẩm phán các Tòa án nhân dân.

PHAN PHƯƠNG

;
.