123
Huyện Long Điền quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Huyện Long Điền quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

Thứ Năm, 03/08/2017, 22:31 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 3-8, Huyện ủy Long Điền tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) cho gần 700 cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII), gồm: Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Qua hội nghị giúp cán bộ, đảng viên nắm vững các quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển kinh tế đất nước trong giai đoạn hiện nay, từ đó xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện sát với tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình.

THU AN

;
.