123
168 cán bộ lãnh đạo, quản lý được bồi dưỡng cập nhật kiến thức năm 2017 - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

168 cán bộ lãnh đạo, quản lý được bồi dưỡng cập nhật kiến thức năm 2017

Thứ Ba, 01/08/2017, 10:37 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 1-8, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh và Học viện Chính trị khu vực II đã khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho 168 học viên, là cán bộ lãnh đạo, quản lý các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố trong toàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến dự và phát biểu tại lễ khai giảng.

Trong thời gian 4 ngày (từ 1 đến 4-8), các học viên sẽ được trang bị 8 chuyên đề: Những vấn đề mới trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Đại hội Đảng lần thứ XII; Kiểm soát quyền lực nhà nước trong nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam - Quan điểm và thực trạng; Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giản bộ máy và biên chế ở Việt Nam hiện nay; Quan hệ đối ngoại giữa các nước lớn với Việt Nam và tác động đối với an ninh, phát triển của Việt Nam; Những thuận lợi, khó khăn và giải pháp của kinh tế Việt Nam trong bối cảnh kinh tế và chính trị thế giới hiện nay; Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Nội dung, tác động và các giải pháp của nước ta trong thời gian tới; Nhận diện và phương pháp đấu tranh chống các quan điểm sai trái thù địch và những giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác - Lênin.

Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Thị Yến yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể trong tỉnh phải xác định việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đảng viên theo tinh thần Quy định 164 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên. Đồng chí cũng yêu cầu các học viên cần liên hệ, vận dụng vào thực tiễn của cơ quan, địa phương, đơn vị mình công tác, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI đã đề ra.

 HẢI YẾN

;
.