123
Tạo sự thống nhất trong tư tưởng và hành động - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
KỶ NIỆM 87 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO (1-8-1930 – 1-8-2017)

Tạo sự thống nhất trong tư tưởng và hành động

Thứ Hai, 31/07/2017, 23:26 [GMT+7]
In bài này
.
Đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2017. Ảnh: MINH NHÂN
Đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2017. Ảnh: MINH NHÂN

Công tác tư tưởng luôn có vị trí đặc biệt quan trọng, góp phần tạo sự thống nhất cao trong Đảng. Thời gian qua, ngành Tuyên giáo của tỉnh đã có nhiều đổi mới, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh.

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN CÁC NGHỊ QUYẾT, CHỈ THỊ CỦA ĐẢNG

Đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, thời gian qua, công tác tuyên giáo của tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Ngành Tuyên giáo của tỉnh đã tích cực tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và của Tỉnh ủy; tuyên truyền nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng.

Riêng trong 6 tháng đầu năm, ngành Tuyên giáo tỉnh đã tham mưu cấp ủy các cấp ban hành kế hoạch và hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Toàn Đảng bộ tổ chức được 315 lớp cho 36.876 lượt cán bộ, đảng viên tham gia; cung cấp và phát hành 3.029 cuốn tài liệu phục vụ nghiên cứu, học tập, hỏi đáp về Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành đề cương tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết của Tỉnh ủy về: Công tác giảm nghèo bền vững 2016-2020; Công tác bảo vệ môi trường tỉnh BR-VT đến năm 2020; Phát triển công nghiệp chất lượng cao và hỗ trợ tỉnh BR-VT đến năm 2020; Nâng cao hiệu quả về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Thường trực Tỉnh ủy biên soạn và xuất bản hơn 3.000 cuốn chuyên san về những mô hình hay, cách làm tốt và gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh để tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Công tác tuyên truyền miệng có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ báo cáo viên từ tỉnh đến cơ sở được kiện toàn, chất lượng báo cáo viên ngày càng được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Những sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, đất nước và thế giới được đội ngũ báo cáo viên thông tin kịp thời tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần ổn định tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Cán bộ tuyên giáo phát phiếu điều tra dư luận xã hội tại phường Phước Hưng, TP. Bà Rịa. Ảnh: BTG
Cán bộ tuyên giáo phát phiếu điều tra dư luận xã hội tại phường Phước Hưng, TP. Bà Rịa. Ảnh: BTG

NẮM BẮT DƯ LUẬN XÃ HỘI

Đồng chí Nguyễn Văn Xinh cho biết thêm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã chủ động tiến hành điều tra, nắm bắt trực tiếp dư luận xã hội. Về cấp tỉnh, đồng chí Nguyễn Đoàn Tiết Phương, Trưởng phòng Tuyên truyền và nắm bắt dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, trong tháng 3-2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thực hiện cuộc điều tra dư luận xã hội về thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2016. Cuộc điều tra được tiến hành tại 8 huyện, thành phố và 6 đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh. 1.500 người là cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ hưu trí; doanh nhân; tiểu thương; dân tộc thiểu số; đồng bào có đạo; lực lượng vũ trang; nông dân; công nhân lao động; đoàn viên, hội các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, đã tham gia.

Kết quả điều tra cho thấy, người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội và các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội cũng đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, tạo sự an tâm, tin tưởng và đồng thuận của người dân. Có 81,4% ý kiến đánh giá rất tốt và tốt (23,2% rất tốt, 58,2% tốt) về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong năm 2016. Người dân không chỉ quan tâm về đời sống vật chất kinh tế của bản thân, gia đình mà còn rất quan tâm đến những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh; quan tâm việc giải quyết các vấn đề nhạy cảm, ảnh hưởng lớn đến vận mệnh của đất nước...

Ngoài ra, người dân cũng đã nêu lên những kiến nghị đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy và sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Trên cơ sở đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền có những giải pháp phù hợp, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

PHÚC LƯU

;
.