123
22 Nghị quyết của kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VI (Có hiệu lực thi hành từ ngày 23-7) - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

22 Nghị quyết của kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VI (Có hiệu lực thi hành từ ngày 23-7)

Thứ Năm, 13/07/2017, 22:17 [GMT+7]
In bài này
.
HS Trường THPT Vũng Tàu (TP. Vũng Tàu) trong giờ học. Ảnh: KHÁNH CHI
HS Trường THPT Vũng Tàu (TP. Vũng Tàu) trong giờ học. Ảnh: KHÁNH CHI

1. Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2017 của tỉnh.

2. Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh.

3. Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh.

4. Nghị quyết về việc bãi bỏ các Nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh.

5. Nghị quyết phê chuẩn chỉ tiêu hợp đồng lao động đối với nhân viên thú y tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

6. Nghị quyết về việc ban hành danh mục dự án có thu hồi diện tích đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

7. Nghị quyết về việc ban hành một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.

8. Nghị quyết về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

9. Nghị quyết về việc quy định mức học phí từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và bổ sung đối tượng miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập của tỉnh.

10. Nghị quyết về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2017-2020 tại tỉnh.

11. Nghị quyết về việc ban hành một số chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh.

12. Nghị quyết về việc quy định mức trợ cấp đặc thù áp dụng đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy tỉnh và mức hỗ trợ cho công chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ làm công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh.

13. Nghị quyết về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Côn Đảo.

14. Nghị quyết về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan khu di tích lịch sử đặc biệt nhà tù Côn Đảo.

15. Nghị quyết về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử Bạch Dinh.

16. Nghị quyết về việc quy định quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện tại Thư viện tỉnh.

17. Nghị quyết về việc quy định mức thu, nộp lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh.

18. Nghị quyết về việc ban hành định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh.

19. Nghị quyết về việc phê duyệt số lượng viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2017.

20. Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2018 của HĐND tỉnh.

21. Nghị quyết điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017.

22. Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VI, Nhiệm kỳ 2016-2021.  

;
.