123
Nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
XÂY DỰNG ĐẢNG:

Nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng

Thứ Hai, 19/06/2017, 00:08 [GMT+7]
In bài này
.
Một buổi sinh hoạt của Chi bộ ấp Mỹ An, xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ.
Một buổi sinh hoạt của Chi bộ ấp Mỹ An, xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ.

Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm: Sinh hoạt đảng là hình thức hoạt động chủ yếu của Đảng, quyết định sức sống và sự tồn tại của Đảng. Tổ chức đảng tiến hành sinh hoạt theo đúng quy định là tổ chức đó đang tồn tại và hoạt động. Ngược lại không tổ chức sinh hoạt hoặc sinh hoạt không đúng chế độ, không bảo đảm chất lượng thì tổ chức đảng đó chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Điều lệ Đảng qua các nhiệm kỳ đều quy định: Từ tổ đảng đến chi bộ, đảng bộ cơ sở, cấp ủy đảng các cấp đều phải tiến hành sinh hoạt; tất cả đảng viên (trừ những trường hợp được miễn) đều phải tham gia đầy đủ các kỳ sinh hoạt đảng, nếu bỏ sinh hoạt 3 lần trong năm không có lý do chính đáng bị xóa tên trong danh sách đảng viên.

Đảng ta tổ chức và hoạt động dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, là tập thể lãnh đạo và mọi quyết định của Đảng đều theo đa số. Chính điều đó đòi hỏi tổ chức đảng các cấp phải tiến hành sinh hoạt theo quy định. Đó vừa là nguyên tắc, vừa là chế độ bắt buộc. Sinh hoạt đảng sẽ tập hợp được trí tuệ, thống nhất được tư tưởng nhằm quyết nghị các công việc thuộc thẩm quyền của tổ chức đảng. Sinh hoạt đảng góp phần tích cực giúp đảng viên cập nhật được thông tin thời sự, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nâng cao nhận thức về mọi mặt. Sinh hoạt đảng mới có điều kiện để đảng viên được trình bày những tâm tư, nguyện vọng, hiến kế cho Đảng; được tự phê bình trước Đảng và phê bình tổ chức đảng cũng như chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm, những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa dù là nhỏ nhất của đồng đội, đồng chí của mình.

Các đảng viên trong một chi bộ, đảng bộ cơ sở cùng làm việc, học tập, chiến đấu hàng ngày bên nhau. Do vậy, hơn ai hết họ hiểu rất cặn kẽ từ những ưu điểm, khuyết điểm đến những cá tính của nhau. Không chỉ vậy, chính những đảng viên trong cùng một môi trường công tác, họ rất nhạy cảm nên nhận biết hết những bước tiến bộ cũng như sớm phát hiện những hành vi bất thường, những mầm mống sai phạm của đồng đội, đồng chí mình. Nếu tổ chức đảng không sinh hoạt, đảng viên biết nói những biểu hiện ấy ở đâu, như thế nào để giúp đồng chí mình sửa chữa, khắc phục. Nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng nêu rõ: Thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức. Nhưng thực tiễn lại cho thấy, đa số chưa chắc đã đúng, thiểu số chưa chắc đã sai; cấp trên chưa chắc đã đúng và cấp dưới chưa chắc đã sai. Để giải quyết vấn đề này, Đảng đã có nhiều biện pháp hữu hiệu, trong đó có quy định về quyền được chất vấn của đảng viên đối với tổ chức đảng, đảng viên giữ cương vị lãnh đạo các cấp và thực hiện chất vấn của cấp ủy viên tại các kỳ họp của ban chấp hành đảng bộ các cấp. Nếu không tổ chức sinh hoạt đảng, đảng viên không thể thực hiện quyền chất vấn trực tiếp, một quyền cơ bản mà Đảng thừa nhận.

Rất tiếc, nhiều tổ chức đảng sinh hoạt chưa đúng quy định, hiệu quả sinh hoạt còn thấp so với yêu cầu. Việc tổ chức sinh hoạt đối với tổ đảng và đảng bộ cơ sở chưa được coi trọng. Đảng quy định: tổ đảng mỗi tháng sinh hoạt ít nhất một lần; đảng bộ cơ sở 1 năm sinh hoạt 2 lần, sinh hoạt bất thường khi cần. Vậy nhưng, trong thực tế có nhiều tổ đảng và đảng bộ cơ sở không thực hiện tổ chức sinh hoạt, công tác đấu tranh phê và tự phê bình trong nội bộ còn nhiều biểu hiện lệch lạc. Những hạn chế, thiếu sót trên đã làm mất quyền được phê bình, chất vấn của đảng viên và tất yếu dẫn đến tình trạng cấp ủy đảng các cấp, từng cá nhân đảng viên không kịp thời và nhận biết hết những sai lầm, thiếu sót của mình để khắc phục, sửa chữa. Theo thời gian, từ khuyết điểm nhỏ sẽ tích tụ thành khuyết điểm to và cuối cùng là một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái, biến chất. Hậu quả tất yếu sẽ là Đảng, Nhà nước mất đảng viên, mất cán bộ và lớn nhất chính là mất dần niềm tin của nhân dân.

Toàn Đảng đã và đang ráo riết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện tự diễn biết, tự chuyển hóa trong nội bộ. Thực hiện nhiệm vụ đó với nhiều giải pháp đồng bộ, nhưng nhất thiết phải thực hiện đúng chế độ và tìm mọi biện pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng. Để làm được điều đó, thứ nhất, mỗi cấp ủy, bí thư cấp ủy phải có trách nhiệm, nêu gương và thực hiện đúng các quy định trong tổ chức sinh hoạt đảng. Bí thư, cấp ủy phải chuẩn bị chu đáo nội dung sinh hoạt; thường xuyên suy nghĩ để thay đổi hình thức sinh hoạt, để sinh hoạt đảng không nhàm chán; luôn tạo ra bầu không khí dân chủ, cởi mở trong sinh hoạt và dành thời gian thích đáng để đảng viên tự phê bình, phê bình lẫn nhau. Thứ hai là, tổ chức đảng cấp trên trực tiếp phải thường xuyên chỉ đạo có tính chất định hướng nội dung, hình thức sinh hoạt, nhất là chỉ ra kịp thời những biểu hiện yếu kém, hạn chế, những sự việc nổi cộm của tổ chức đảng cấp dưới thuộc quyền. Cử cán bộ tham gia sinh hoạt đảng cùng với tổ chức đảng cấp dưới và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, uốn nắn việc tổ chức sinh hoạt đảng của cấp dưới. Và thứ ba là, đội ngũ đảng viên phải thật sự đề cao tinh thần trách nhiệm, tự giác tham gia sinh hoạt đảng; dũng cảm nói lên sự thật, đấu tranh chân thành, thẳng thắn, không khoan nhượng với những tiêu cực, suy thoái trên tinh thần xây dựng và phải thật sự có “tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”.

NGUYỄN QUANG PHI

;
.