123
Quản lý chặt chẽ giờ giấc làm việc của công chức - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Quản lý chặt chẽ giờ giấc làm việc của công chức

Thứ Sáu, 19/05/2017, 23:16 [GMT+7]
In bài này
.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì cuộc họp.

Chiều 19-5, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các thành viên Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo Đề án xây dựng vị trí việc làm (VTVL) và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh (Ban Chỉ đạo).

Hiện nay, tổ chức bộ máy của các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh và cấp huyện có 25 cơ quan, đơn vị, với tổng số biên chế được giao 1.188 người (gồm cả hợp đồng theo Nghị định 68/NĐ-CP), hiện đang sử dụng 1.095 biên chế. Căn cứ vào danh mục VTVL của các cơ quan, đơn vị và thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức hiện có, Tỉnh ủy đã xác định được 240VTVL trong các đơn vị. Trong đó, nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 100 vị trí; nhóm công việc chuyên môn, nghiệp vụ 122 vị trí; nhóm hỗ trợ, phục vụ 18 vị trí. Dựa vào số VTVL đã xác định, Tỉnh ủy dự kiến cần có 1.114 biên chế, gồm: 8 công chức giữ ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, 145 công chức giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương, 649 công chức giữ ngạch chuyên viên và tương đương, ngạch khác 312 biên chế.

Tại cuộc họp, các thành viên Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo đã đóng góp nhiều ý kiến vào Đề án xây dựng VTVL và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh như: những công việc có chuyên môn tương đồng thì bố trí công chức kiêm nhiệm; số VTVL ở các huyện, thành phố phải đồng nhất; tùy theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị mà thực hiện việc tinh giản biên chế theo tỷ lệ nhiều hay ít, hoặc không tinh giản; tuyển dụng những công chức có đủ năng lực, trình độ chuyên môn, tránh tình trạng tuyển dụng vào rồi phải đào tạo lại…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu Ban Chỉ đạo phải hoàn thiện Đề án xây dựng VTVL và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh trước ngày 30-5-2017 để gửi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét và báo cáo cấp trên. Các cơ quan, đơn vị xem xét sát nhập những phòng, bộ phận có chuyên môn tương đồng; quản lý chặt chẽ giờ giấc làm việc của công chức thông qua máy quét vân tay, công chức phải báo cáo việc hàng tuần cho thủ trưởng đơn vị.

Tin, ảnh: HỒNG PHƯƠNG

;
.