123
Huyện ủy Châu Đức: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Huyện ủy Châu Đức: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII)

Thứ Sáu, 19/05/2017, 23:16 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 19-5, Huyện ủy Châu Đức tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII).

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Chí Thành, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Huyện ủy, đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII). Theo đó, từ ngày 5 đến ngày 10-5-2017, tại thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã tiến hành Hội nghị lần thứ 5. Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí ban hành 3 Nghị quyết về: “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN”; “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”; “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN”. Bên cạnh đó, Hội nghị đã kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xem xét thi hành kỷ luật cán bộ.

Sau hội nghị này, các chi, đảng bộ trên địa bàn huyện tiếp tục quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) gắn với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 và những năm tiếp theo.

ĐINH HÙNG

;
.