123
Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ sáu - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ sáu

Thứ Tư, 19/04/2017, 14:21 [GMT+7]
In bài này
.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu kết luận các nội dung trong buổi sáng của phiên họp thứ sáu, Thường trực HĐND tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu kết luận các nội dung trong buổi sáng của phiên họp thứ sáu, Thường trực HĐND tỉnh.

* Nhiều hạn chế qua giám sát, khảo sát các chuyên đề.

* Chất vấn và nghe trả lời chất vấn 4 nhóm vấn đề.

Sáng 19-4, Thường trực HĐND tỉnh đã khai mạc phiên họp thứ sáu. Trong buổi sáng, phiên họp tập trung thảo luận và đánh giá, thông qua các báo cáo giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh; góp ý dự thảo Nghị quyết liên tịch Ban hành quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; danh mục dự thảo các Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh; cho ý kiến về việc tổ chức kỳ họp bất thường.

Chủ tọa kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Tham dự phiên họp còn có đồng chí Đặng Minh Thông, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

QUỸ HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CHƯA NĂNG ĐỘNG

Báo cáo kết quả giám sát về hiệu quả hoạt động của các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do tỉnh quản lý, đại biểu Trần Phúc Chỉnh, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh cho biết, qua giám sát 14 quỹ, Ban nhận thấy các quỹ hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp chưa năng động như quỹ hoạt động theo mô hình DN. Việc hình thành một số quỹ thuộc lĩnh vực đầu tư phát triển hoạt động mang tính hình thức, chưa đạt mục tiêu đề ra.

Từ kết quả giám sát, Ban Kinh tế-Ngân sách kiến nghị UBND tỉnh giải quyết 5 vấn đề, trong đó có bổ sung, sửa đổi điều lệ, quy chế hoạt động đối với các quỹ theo hướng huy động nhiều nguồn lực xã hội cho hoạt động các quỹ; tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn cho các quỹ về các vấn đề: đối tượng cho vay, mức cho vay, thời hạn vay, lãi suất cho vay, cơ chế xử lý các tổn thất (nếu có) và kết hợp được nhiều nguồn vốn đối với một đối tượng cho vay.

Đại biểu Lương Đức Đích, Phó Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh, kiến nghị sau giám sát về công tác quản lý nhà nước về môi trường văn hóa, trật tự an toàn, hiệu quả khai thác, sử dụng chợ trên địa bàn tỉnh.
Đại biểu Lương Đức Đích, Phó Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh, kiến nghị sau giám sát về công tác quản lý nhà nước về môi trường văn hóa, trật tự an toàn, hiệu quả khai thác, sử dụng chợ trên địa bàn tỉnh.

NGUY CƠ CHÁY NỔ Ở CÁC CHỢ

Theo đại biểu Lương Đức Đích, Phó Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh, qua giám sát về công tác quản lý nhà nước về môi trường văn hóa, trật tự an toàn, hiệu quả khai thác, sử dụng chợ trên địa bàn tỉnh cho thấy, vấn đề đáng báo động ở các chợ là an toàn phòng chống cháy nổ rất hạn chế. Nhiều chợ chưa lập và cập nhật đầy đủ hồ sơ quản lý công tác PCCC, chưa xây dựng phương án chữa cháy theo quy định, đa số tiểu thương chưa mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Một số chợ hạng 2, hạng 3 chưa được trang bị đầy đủ thiết bị PCCC hoặc có nhưng đã hư hỏng, hết hạn sử dụng. Ý thức về PCCC của tiểu thương chưa cao, chưa được tập huấn PCCC và không biết cách sử dụng thiết bị PCCC. Tại một số chợ, tình trạng tiểu thương đốt nhang, vàng mã, đun nấu trong chợ vẫn còn; nguy cơ cháy do chập điện, cháy lan là rất cao…

Ban Văn hóa-Xã hội kiến nghị UBND tỉnh kiểm tra, đánh giá hiện trạng xây dựng, điều chỉnh hợp lý không gian bố trí các ngành hàng, diện tích từng ô sạp, quầy hàng, ki-ốt, thiết bị chống cháy, chữa cháy, lối đi, ánh sáng, các công trình phụ trợ khác, hệ thống thoát nước và nước thải tập trung tại khu vực bán thực phẩm tươi sống trước khi thải ra môi trường… tại các chợ.

Đồng chí Đặng Minh Thông đã tiếp thu ý kiến kiến nghị của các Đoàn giám sát và cho biết, UBND tỉnh sẽ sớm khắc phục những hạn chế đã nêu. Thường trực UBND tỉnh sẽ giao ban với Hội đồng quản lý, Ban quản lý các quỹ thường xuyên để đánh giá hiệu quả hoạt động và xử lý các hạn chế. UBND tỉnh sẽ rà soát lại và đề ra các giải pháp để khắc phục các hạn chế trong công tác quản lý chợ. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tổ chức đấu thầu quản lý 3 cấp chợ (hạng 1, 2, 3) để DN quản lý theo hình thức xã hội hóa và “xóa sổ” chợ tự phát.

Đồng chí Đặng Minh Thông phát biểu tiếp thu kiến nghị của các đoàn giám sát, khảo sát.
Đồng chí Đặng Minh Thông phát biểu tiếp thu kiến nghị của các đoàn giám sát, khảo sát.

SẼ TỔ CHỨC KỲ HỌP BẤT THƯỜNG

Phiên họp đã nhất trí tổ chức Kỳ họp HĐND tỉnh bất thường để xem xét và thông qua các tờ trình của UBND tỉnh gồm Tờ trình: về viêc đề nghị thông qua Đề án thành lập TX.Phú Mỹ và các phường thuộc TX.Phú Mỹ, tỉnh BR-VT; về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh; về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh tại kỳ họp HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021; Giao biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho các cơ quan hành chính Nhà nước năm 2017.

Phát biểu kết luận các nội dung trong buổi sáng của phiên họp thứ sáu, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, các quỹ tài chính là công cụ của tỉnh để thúc đẩy và thực hiện hiệu quả các mục tiêu về kinh tế, xã hội, quốc phòng-an ninh, không thể để tình trạng công cụ có cũng như không. Do đó, các cơ quan liên quan phải chấn chỉnh và khắc phục ngay những hạn chế trong hoạt động của các quỹ tài chính; nâng cáo trách nhiệm của người đứng đầu trong vận hành quỹ; đánh giá hiệu quả hoạt động hàng năm, thậm chí có thể thay người đứng đầu nếu quỹ hoạt động không hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh cũng yêu cầu Sở Công thương phải xây dựng tiêu chí đối với chợ truyền thống về phòng chống cháy nổ, VSATTP, xử lý nước thải… Trên cơ sở đó, Ban quản lý các chợ truyền thống quản lý theo tiêu chí của Sở Công thương đề ra. Hàng năm, Sở Công thương cần kiểm tra, đánh giá và xếp loại chợ truyền thống trong việc thực hiện các tiêu chí, căn cứ trên kết quả của Sở, chủ tịch huyện, xã phải xem xét trách nhiệm của Ban quản lý các chợ nếu hoạt động không hiệu quả. Đồng thời thực hiện chủ trương “đầu tư công, vận hành tư”, xã hội hóa trong quản lý các chợ.

* Chiều cùng ngày, phiên họp chuyển sang phần chất vấn và nghe trả lời chất vấn các vấn đề: 13 ý kiến kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ ba thuộc thẩm quyền giải trình của UBND tỉnh nhưng chưa được giải trình; Việc xử lý dự án chậm triển khai trên địa bàn tỉnh (nội dung chưa được giải trình tại kỳ họp thứ ba); việc xác định nghĩa vụ tài chính của dự án Khu nhà ở tại xã Phước Tỉnh (huyện Long Điền); Việc tính tiền sử dụng đất dự án Khu nhà ở Decoimex mở rộng tại phường Thắng Nhì và phường 9 (TP. Vũng Tàu).

Bài, ảnh: PHÚC LƯU

;
.