123
Thành lập Hội đồng điều hành công tác phát triển nguồn nhân lực tỉnh - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Thành lập Hội đồng điều hành công tác phát triển nguồn nhân lực tỉnh

Thứ Sáu, 10/03/2017, 22:49 [GMT+7]
In bài này
.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa quyết định thành lập Hội đồng điều hành công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển toàn diện nguồn nhân lực tỉnh giai đoạn 2017-2020. Chủ tịch Hội đồng điều hành là đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Hội đồng điều hành có nhiệm vụ giúp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, các đề án quan trọng, các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng, phát triển toàn diện nguồn nhân lực của tỉnh, chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện; đề xuất mới và điểu chỉnh, sửa đổi bổ sung các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các cơ chế, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nhân tài, phát triển nguồn nhân lực của tỉnh. Đồng thời, xây dựng, lựa chọn nội dung chương trình đào tạo, cơ sở đào tạo, quốc gia để cử cán bộ, công chức đến học, kế hoạch ngân sách, thời gian và đối tượng học theo Đề án 165 của Trung ương và các chương trình, đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh ở trong và ngoài nước, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, báo cáo tình hình triển khai các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án về đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.

PHÚC LƯU

;
.