123
Luân chuyển cán bộ xuống cơ sở: Giúp cán bộ trưởng thành hơn - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Luân chuyển cán bộ xuống cơ sở: Giúp cán bộ trưởng thành hơn

Chủ Nhật, 19/03/2017, 22:36 [GMT+7]
In bài này
.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh trao đổi với các đại biểu trong đó có cán bộ trẻ tại Hội thảo Xây dựng chính quyền tỉnh BR-VT thân thiện, trách nhiệm và hiệu quả do CLB Cán bộ trẻ tỉnh tổ chức.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh trao đổi với các đại biểu trong đó có cán bộ trẻ tại Hội thảo Xây dựng chính quyền tỉnh BR-VT thân thiện, trách nhiệm và hiệu quả do CLB Cán bộ trẻ tỉnh tổ chức.

* Sẽ bắt đầu luân chuyển từ quý II-2017

Thực hiện Kế hoạch 67-KH/TU ngày 2-3-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác luân chuyển cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020, từ quý II đến quý III-2017, tỉnh sẽ luân chuyển cán bộ từ tỉnh xuống cấp huyện, cơ sở; luân chuyển giữa các địa phương, đơn vị. Đây được xem là bước đột phá trong đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cho biết: Công tác luân chuyển nhằm tạo điều kiện để cán bộ rèn luyện, thử thách, nhất là cán bộ trẻ, giúp cán bộ trưởng thành toàn diện, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025 của tỉnh.

“Một cán bộ được đưa vào quy hoạch ở vị trí cao hơn, vị trí chủ chốt thì ngoài việc được bồi dưỡng chính trị, nhận thức, cần phải trải nghiệm thực tiễn từ cơ sở để hiểu dân và nắm bắt tình hình cơ sở tốt hơn. Cán bộ được luân chuyển ở vị trí lãnh đạo toàn diện của cơ sở như Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện - vị trí không ảnh hưởng đến cơ cấu lãnh đạo của huyện hiện nay. Đó chỉ là sự tăng thêm của tỉnh về cơ quan, đơn vị để hỗ trợ, đào tạo cán bộ; không làm ảnh hưởng đến tăng, giảm biên chế và cơ cấu bộ máy, tổ chức của cơ quan, đơn vị. Qua đó, cán bộ được luân chuyển vừa hỗ trợ công tác lãnh đạo của địa phương, vừa học hỏi, trải nghiệm, tiếp cận với thực tiễn” - đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết thêm.

Theo Kế hoạch 67-KH/TU, có 3 nhóm đối tượng luân chuyển. Nhóm đối tượng 1 là cán bộ đương nhiệm có đủ thời gian công tác từ 10 năm trở lên, cán bộ được quy hoạch (có độ tuổi dưới 50 đối với nam và dưới 45 đối với nữ) các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; thẩm quyền luân chuyển do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định.

Nhóm đối tượng 2 là cán bộ đương nhiệm, cán bộ được quy hoạch các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị quản lý, có độ tuổi dưới 45 đối với nam, dưới 40 đối với nữ; thẩm quyền luân chuyển do Ban Thường vụ cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị phê duyệt; đối với những đồng chí được quy hoạch chức danh Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý phải báo cáo và xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi thực hiện công tác luân chuyển theo thẩm quyền.

Nhóm đối tượng 3 là cán bộ trẻ, cán bộ nữ có độ tuổi dưới 45, có trình độ cao (tốt nghiệp đại học trong và ngoài nước đạt loại khá, giỏi) và chuyên gia giỏi từ chính sách thu hút của tỉnh (nếu có); Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, lựa chọn một số đối tượng cụ thể để thực hiện việc luân chuyển. Cán bộ luân chuyển phải có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, trình độ đại học, trên đại học, trung cấp lý luận chính trị trở lên (đối với đối tượng là trưởng, phó phòng); có năng lực công tác; có uy tính trong tập thể cơ quan, đơn vị nơi công tác; không vi phạm kỷ luật đảng, chính quyền.

Căn cứ vào quy hoạch cán bộ, tình hình đội ngũ cán bộ và yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị trong giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo, Ban Thường vụ cấp ủy huyện, thành phố, các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh, đảng đoàn các tổ chức chính trị xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, các cơ quan Đảng của tỉnh tiến hành rà soát, đánh giá cán bộ có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có triển vọng phát triển để xem xét, lựa chọn cán bộ luân chuyển. Đồng thời xây dựng và triển khai kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp mình quản lý.

Trong tháng 4-2017, các cơ quan, đơn vị hoàn thành và báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy). Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xây dựng báo cáo và đề xuất số lượng, danh sách, nơi cán bộ luân chuyển, dự kiến bố trí công tác đối với cán bộ luân chuyển thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đang công tác tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc và báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) trong tháng 4-2017. Đầu quý III-2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện việc điều động, chỉ định, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử đối với các trường hợp luân chuyển theo quy trình công tác cán bộ.

“Thời gian luân chuyển nói chung phải từ 3 năm trở lên. Cán bộ luân chuyển cấp tỉnh không dưới 50% tổng số các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; cán bộ luân chuyển cấp huyện không dưới 40% tổng số đơn vị hành chính trực thuộc (trừ huyện Côn Đảo)” - đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh.

CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LUÂN CHUYỂN

Cùng với Kế hoạch 67-KH/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quy định về thực hiện chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức luân chuyển để đào tạo, thử thách giai đoạn 2017-2021.

Đối tượng được hỗ trợ là cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan chuyên môn giúp việc của cấp ủy, cơ quan hành chính Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh, cấp huyện thuộc diện quy hoạch chức danh lãnh đạo chủ chốt từ cấp phòng trở lên được luân chuyển để đào tạo, thử thách trong các trường hợp: Cán bộ, công chức công tác tại các cơ quan cấp tỉnh được luân chuyển về công tác tại cơ quan cấp huyện và cán bộ, công chức công tác tại các cơ quan cấp huyện được luân chuyển về công tác tại cơ quan cấp xã.

Cán bộ, công chức luân chuyển được hỗ trợ tiền đi lại hàng tháng. Đối với cán bộ, công chức trước khi được luân chuyển đang giữ chức vụ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý: Khoảng cách từ nơi ở đến nơi công tác mới dưới 20km, được  hưởng 900 ngàn đồng/người/tháng; khoảng cách từ 20km trở lên, được hưởng 1,2 triệu đồng/người/tháng. Đối với các trường hợp còn lại: Khoảng cách từ nơi ở đến nơi công tác mới dưới 20km, được hưởng 600 ngàn đồng/người/tháng; từ 20km trở lên, được hưởng 800 ngàn đồng/người/tháng. Cán bộ, công chức là nữ được hỗ trợ thêm 300 ngàn đồng/người/tháng. Trong trường hợp địa phương có nhà công vụ thì cán bộ, công chức sẽ được bố trí nhà công vụ để ở.

Bài, ảnh: PHÚC LƯU

;
.