123
Đưa Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII vào cuộc sống: Đẩy lùi suy thoái bắt đầu từ công tác cán bộ - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Đưa Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII vào cuộc sống: Đẩy lùi suy thoái bắt đầu từ công tác cán bộ

Thứ Năm, 16/03/2017, 23:11 [GMT+7]
In bài này
.
Nhân viên bộ phận một cửa cấp tỉnh hướng dẫn người dân nộp hồ sơ hành chính.
Nhân viên bộ phận một cửa cấp tỉnh hướng dẫn người dân nộp hồ sơ hành chính.

Trong bất kỳ hoàn cảnh, điều kiện, giai đoạn nào của lịch sử thì cán bộ và công tác cán bộ vẫn mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng và luôn là chiến lược của cách mạng.

Tháng 10-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, trong đó Người dành một chương để chỉ đạo về cán bộ và công tác cán bộ. Những quan điểm của Người về: Huấn luyện cán bộ, dạy cán bộ, dùng cán bộ... vẫn là kim chỉ nam trong công tác cán bộ của Đảng trong suốt cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, xây dựng CNXH và thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước hôm nay.

Qua các giai đoạn của cách mạng, công tác cán bộ của Đảng đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ xứng tầm với nhiệm vụ chính trị và đã cùng với dân tộc làm nên những kỳ tích có ý nghĩa lịch sử trong chiến tranh giải phóng cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc XHCN.

Nhưng khi Đảng trở thành Đảng cầm quyền, những thói hư, tật xấu trong một bộ phận cán bộ và cả trong công tác cán bộ dễ nẩy sinh. Đặc biệt, khi nước ta bước vào giai đoạn hội nhập quốc tế ngày càng sâu trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến khó lường; các thế lực thù địch luôn tấn công nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và công cuộc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc mang tính sống còn hơn lúc nào hết, thì đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ đã bộc lộ những hạn chế, yếu kém.

Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đề ra 3 nhóm giải pháp lớn, trong đó có nhóm giải pháp quan trọng về tổ chức, cán bộ để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái trong nội bộ. Nhưng Đại hội XII đã thẳng thắn nhận thấy nhiều nội dung công tác cán bộ như: Quy hoạch cán bộ; đánh giá và xử lý cán bộ yếu kém; đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; kiểm tra, giám sát cán bộ; chính sách cán bộ... chưa thực hiện tốt. Một số cán bộ đứng đầu và một số trong những người trực tiếp làm công tác tổ chức đã để chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm chi phối công tác cán bộ. Tình trạng “cả họ làm quan”; bổ nhiệm “nhầm” những người năng lực và phẩm chất yếu kém; bổ nhiệm thừa cán bộ; kéo bè, kéo cánh trong công tác cán bộ... đã xảy ra nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương gây bức xúc trong xã hội, làm giảm niềm tin của nhân dân. Công tác tổ chức cán bộ đã có nhiều lỗ hổng để cho một bộ phận có chức, có quyền lợi dụng và những phần tử cơ hội, tham vọng quyền lực bíu vào để leo cao. Đây là nguy cơ dẫn đến sự tồn vong của Đảng, bởi: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Công việc thành công hoặc thất bại do cán bộ tốt hay kém” như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định.

Làm thế nào để đưa công tác cán bộ trở về đúng quan điểm, nguyên tắc của Đảng? Làm thế nào để không còn hiện tượng “cả họ làm quan”, không còn tình trạng bổ nhiệm nhầm hoặc thừa cán bộ? Và quan trọng hơn là có đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài ngang tầm nhiệm vụ chính trị của đất nước? Điều đầu tiên Đảng cần có đầy đủ văn bản quy định về cán bộ và công tác cán bộ, đúng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo “phải nhốt quyền lực trong lồng pháp luật”. Thời vua Lê Thánh Tông có luật Hồi tỵ (luật về những việc tránh đi) quy định chi tiết, cụ thể: không được làm quan tại quê, nơi cư trú lâu năm, quê vợ, quê mẹ vợ, nơi học hồi nhỏ; quan lại không được lấy vợ, làm thông gia nơi mình cai quản, không dùng người cùng quê giúp việc. Tương tự, ngày nay trong một công sở không được bố trí những người có quan hệ cha con, anh em, thông gia, thầy trò, họ hàng, bạn bè... Đảng và Nhà nước cần nhanh chóng có quy định đầy đủ, chặt chẽ, rõ ràng thì chắc chắn công tác cán bộ sẽ giảm tối đa sai phạm, bởi ai làm chưa đúng thì bắt buộc phải thực hiện lại cho đúng, ai làm sai hoặc vi phạm thì xử phạt nghiêm minh. Thứ hai, công tác cán bộ phải bảo đảm thật sự dân chủ, công khai, minh bạch để tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh, công bằng, đồng thời phải có sự giám sát thường xuyên của các cơ quan chức năng, trong đó đặc biệt quan trọng là phải có sự tham gia của nhân dân thông qua Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp. Làm được như vậy mọi hiền tài trong các tầng lớp xã hội đều có cơ hội ngang nhau để đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý và đất nước không bỏ sót, không lãng phí hiền tài. Thứ ba, những sai phạm trong công tác cán bộ vừa qua rất không bình thường, vì hầu hết đều “đúng quy trình”. Thiết nghĩ, cái cao hơn quy trình đề bạt, bổ nhiệm cán bộ là lương tâm, nhân cách của những người đứng đầu chịu trọng trách trước Đảng, trước dân về công tác cán bộ; là sự dũng cảm hy sinh lợi ích của cá nhân, gia đình, dòng họ của bản thân các cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Thời Bác Hồ, không có Ủy viên BCHTW nào đưa con em mình làm cán bộ cấp cao, cho dù con em cán bộ rất tốt. Nhưng đổi lại sự hy sinh của cá nhân, đất nước lại thu về cái lớn hơn nhiều lần, đó là niềm tin tưởng tuyệt đối của nhân dân dành cho Đảng và Nhà nước.

Công tác cán bộ là chìa khóa không chỉ nhằm đẩy lùi suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, mà còn xây dựng được đội ngũ cán bộ cho cả hệ thống chính trị ngang tầm nhiệm vụ, làm cho Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh. “Cán bộ là tiền vốn...Có vốn mới có lãi. Bất cứ chính sách, công tác gì nếu có cán bộ tốt thì thành công, tức là có lãi. Không có cán bộ tốt thì hỏng việc, tức là lỗ vốn”, lời dạy của Bác Hồ từ những năm 50 của thế kỷ XX vẫn mới nguyên giá trị như ngày hôm qua, hôm nay.

 NGUYỄN QUANG PHI

;
.