123
Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

Thứ Sáu, 10/03/2017, 22:49 [GMT+7]
In bài này
.

Huyện Châu Đức vừa tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016 và triển khai công tác năm 2017.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hào, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đổi mới công tác thi đua khen thưởng, không chạy theo số lượng, hình thức, khen thưởng phải bảo đảm đúng đối tượng, đúng thành tích và mang tính nêu gương trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua, thường xuyên kiểm tra, lấy tiêu chí thi đua để đánh giá, phân loại đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; nhân rộng các tập thể, cá nhân thi đua xuất sắc, điển hình tiên tiến trong mọi lĩnh vực.

KIẾN GIANG

;
.