123
Bế mạc Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Bế mạc Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII

Thứ Năm, 09/03/2017, 22:28 [GMT+7]
In bài này
.

Sau 3 ngày làm việc với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Bình đẳng - Hội nhập”, sáng 9-3, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2017- 2022) đã bế mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tới dự.

Với mục tiêu chung của nhiệm kỳ là: Đoàn kết, phát huy truyền thống, tiềm năng, sức sáng tạo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và vị thế của phụ nữ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chuyên nghiệp, phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng giới, tiến bộ của phụ nữ, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đại hội xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm: Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc; Vận động, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội, đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân. Để triển khai 3 nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, các cấp Hội sẽ triển khai nhiều giải pháp theo 6 nhóm là: Cải tiến công tác chỉ đạo, điều hành; Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; Phát huy vai trò làm chủ của hội viên, phụ nữ; Đầu tư nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội; Mở rộng các hoạt động liên kết, phối hợp.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XII Nguyễn Thị Thu Hà mong muốn, phát huy tinh thần Đại hội, mỗi đại biểu dự Đại hội, Hội LHPN các cấp chủ động, khẩn trương triển khai, quán triệt nghiêm túc, sâu sắc các nội dung, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Đặc biệt, cần quán triệt phương châm “Lấy hạnh phúc và lợi ích của phụ nữ làm mục tiêu”; tập trung đầu tư các nguồn lực cho cơ sở, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả cao ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ. “Với tinh thần Đoàn kết - Đổi mới - Bình đẳng - Hội nhập, Đại hội kêu gọi các tầng lớp phụ nữ Việt Nam bằng những hành động thiết thực hãy phát huy cao nhất truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” trong giai đoạn cách mạng mới, nỗ lực phấn đấu, đổi mới, sáng tạo, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá Việt Nam, đóng góp vào quá trình hội nhập và phát triển của đất nước, xứng đáng với lời khen tặng của Bác Hồ kính yêu: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Mỗi phụ nữ chúng ta sẽ là người thắp lửa cho mỗi nhà, thắp lên niềm tin, ước mơ và hy vọng cho mỗi thành viên trong gia đình, góp phần xây dựng gia đình văn hóa, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc”, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà nói.

MC

;
.