123
Ban Tuyên giáo Trung ương: Định hướng công tác tuyên truyền tháng 3-2017 - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Ban Tuyên giáo Trung ương: Định hướng công tác tuyên truyền tháng 3-2017

Thứ Năm, 09/03/2017, 22:29 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 9-3, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 3-2017 với các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương. Đồng chí Lâm Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Bà Rịa-Vũng Tàu có đồng chí Bùi Thanh Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh, lãnh đạo Ban Tuyên giáo các Huyện, Thành ủy và tương đương, lãnh đạo các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố.

Hội nghị đã thông tin 2 chuyên đề: “Thực trạng hoạt động lễ hội của nước ta hiện nay, nhiệm vụ đặt ra đối với cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương trong việc tổ chức, quản lý nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của lễ hội trong tình hình mới”; “Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn hướng tới xây dựng nền nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và hội nhập kinh tế quốc tế”.

Về định hướng tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Lâm Phương Thanh đề nghị, báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tuyên truyền những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 20-2-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm; tiếp tục tuyên truyền việc triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, đi sâu phân tích 3 mục tiêu, 5 giải pháp mà Nghị quyết đã nêu. Bên cạnh đó, các báo cáo viên tập trung tuyên truyền việc các bộ, ngành, địa phương tăng cường kỷ cương, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trên mọi mặt; đồng thời tiếp tục tuyên truyền đưa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào cuộc sống...

PHÚC LƯU

;
.