123
Tăng cường phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Tăng cường phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo

Thứ Sáu, 17/02/2017, 22:33 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 17-2, đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương thông qua Quy chế phối hợp (tạm thời) trong công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Theo quy chế phối hợp, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan thực hiện những nội dung cụ thể như: tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai các chủ trương, chính sách, pháp luật về tôn giáo đến chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo; vận động chức sắc, nhà tu hành, đồng bào theo các tôn giáo tham gia các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát việc chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật về tôn giáo; xác minh, xử lý các hoạt động tôn giáo trái pháp luật, tham gia giải quyết, tham mưu, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo có liên quan đến tổ chức, cá nhân tôn giáo và những nội dung khác có liên quan đến tôn giáo; xem xét, giải quyết các hồ sơ hành chính thuộc lĩnh vực tôn giáo được ban hành theo qui định.

Các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ vào ngày 15-11 hàng năm, Sở Nội vụ có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế trên và báo cáo kết quả trước ngày 30-11 hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh. 

MINH NHÂN

;
.