123
TP.Bà Rịa tăng cường kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

TP.Bà Rịa tăng cường kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm

Thứ Năm, 05/01/2017, 22:48 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 5-1, Thành ủy Bà Rịa tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2016 và đề ra chương trình công tác năm 2017.

Trong năm 2016, Thành ủy Bà Rịa đã kiểm tra 14 tổ chức đảng và 45 đảng viên; giám sát theo chuyên đề đối với 41 tổ chức đảng, 2.578 đảng viên, nội dung giám sát tập trung chủ yếu việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình, kế hoạch của Đảng các cấp, chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng. Qua kiểm tra, giám sát, các tổ chức, cá nhân đều thực hiện tốt, chưa phát hiện tổ chức có khuyết điểm phải chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Một số tổ chức có hạn chế, khuyết điểm đã nhắc nhở rút kinh nghiệm… Trong năm, đã thi hành kỉ luật 1 tổ chức đảng và 8 đảng viên có khuyết điểm.

Năm 2017, TP.Bà Rịa tăng cường kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực nhạy cảm như kinh tế, xây dựng, đất đai, tài chính, chính sách xã hội; nắm chắc tình hình ở cơ sở, nhất là tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên để tiến hành kiểm tra, giám sát nhằm phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng; kịp thời giải quyết, không để tồn đọng các đơn thư tố cáo liên quan đến đảng viên và tổ chức đảng.

THANH ĐỨC

;
.