123
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: MTTQ thực hiện tốt hơn nữa vai trò giám sát, phản biện xã hội - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: MTTQ thực hiện tốt hơn nữa vai trò giám sát, phản biện xã hội

Thứ Tư, 04/01/2017, 23:03 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 4-1, hội nghị lần thứ sáu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam khóa VIII đã diễn ra tại TP. Cần Thơ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo. 

Hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác Mặt trận năm 2016, thông qua Chương trình phối hợp, thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2017.

Năm 2016, MTTQ các cấp đã có nhiều cách làm phong phú, thiết thực góp phần huy động các nguồn lực trong xã hội chăm lo cho người nghèo, thực hiện an sinh xã hội. Năm 2016, Quỹ “Vì người nghèo” cả nước tiếp nhận trên 1.202 tỷ đồng; các cơ quan, doanh nghiệp ủng hộ chương trình an sinh xã hội trực tiếp ở các địa phương là 3.461 tỷ đồng. Các địa phương đã xây dựng và sửa chữa 42.949 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, giúp đỡ hàng trăm nghìn hộ nghèo, người nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, khám chữa bệnh...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ bao trùm, quan trọng hàng đầu của MTTQ là tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, phấn đấu thực hiện có kết quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hướng tới mục tiêu chung là giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh; nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. 

Tổng Bí thư chỉ rõ MTTQ cần tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong việc vận động, tổ chức thực hiện sâu rộng và có hiệu quả nhiệm vụ trung tâm: Phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục làm tốt các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước, khuyến khích mọi người, mọi thành phần kinh tế tích cực đóng góp trí tuệ, tiền của, công sức để phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng cho bản thân, cho gia đình, đồng thời nêu cao tính cộng đồng và truyền thống nhân ái, tham gia xóa đói, giảm nghèo, chăm lo cho người có công với nước, làm việc thiện, giúp đỡ những hộ nghèo, những gia đình và cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, giúp nhau nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tổng Bí thư mong rằng, MTTQ thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội đối với các tổ chức đảng và cơ quan chính quyền, bao gồm cả việc giám sát các cán bộ, đảng viên, các đại biểu dân cử, các công chức, viên chức, cơ quan nhà nước các cấp; tích cực tham gia chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, làm cho tổ chức đảng và bộ máy chính quyền các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, thực sự là của dân và vì dân. 

NGUYỄN SỰ 

;
.