123
Tỉnh ủy tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Tỉnh ủy tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Thứ Ba, 03/01/2017, 21:46 [GMT+7]
In bài này
.
Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, trao đổi với các đại biểu dự hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, trao đổi với các đại biểu dự hội nghị.

Ngày 3-1, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh đã được nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, tập trung phân tích nội dung 3 Nghị quyết và 1 Kết luận. Đó là: Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ; Nghị quyết số 05-NQ-TW ngày 1-11-2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ-TW ngày 5-11-2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kết luận số 09-KL/TW ngày 19-10-2016 về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Yến yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh học tập, quán triển và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Thường trực cấp ủy trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau Kết luận 14-KL/TU ngày 5-12-2016 của Tỉnh ủy và các nghị quyết, kết luận của cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị về đánh giá tình hình thực hiện công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 bảo đảm mục đích, yêu cầu, nội dung, thành phần và thời gian theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu, các cấp ủy chủ động xây dựng chương trình hành động của tập thể về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, bám sát tình hình thực tiễn của các cơ quan, đơn vị, địa phương đề ra nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình, bảo đảm điều kiện thực hiện, phân công rõ người, rõ việc, khắc phục triệt để cách làm hình thức, nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong chương trình hành động. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương phải xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết sát với chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Mỗi cán bộ, đảng viên đã tham gia các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết do các cấp triệu tập đều phải viết thu hoạch cá nhân, tránh việc làm qua loa, thiếu trách nhiệm; từng đồng chí phải nhận thức sâu sắc về nguy cơ, soi rọi lại, nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để có giải pháp cụ thể thực hiện có hiệu quả, góp phần tăng cường, chỉnh đốn Đảng; thực hiện phương châm 4 phải mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu: Nhận thức phải tốt, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn, phương pháp phải đúng.

“Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập sâu rộng, thường xuyên, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng. Đảm bảo 99% cán bộ, chiến sĩ, 95% đoàn viên, hội viên và đông đảo người lao động, nhân dân được phổ biến về Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện Nghị quyết của Đảng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân”, đồng chí Nguyễn Thị Yến nhấn mạnh.

Tin, ảnh: PHÚC LƯU

;
.