123
Tinh giản biên chế sẽ gắt gao từ năm 2017 - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Tinh giản biên chế sẽ gắt gao từ năm 2017

Thứ Ba, 10/01/2017, 22:52 [GMT+7]
In bài này
.
Đoàn của Bộ Chính trị kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW tại UBND xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành.
Đoàn của Bộ Chính trị kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW tại UBND xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành.

Theo chỉ tiêu, đến năm 2021, toàn tỉnh phải giảm đến 7,05% biên chế. Do đó, kể từ năm 2017, UBND tỉnh giao chỉ tiêu biên chế đến các cơ quan, đơn vị phù hợp để giảm bình quân 1,5%/năm.

Thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), tỉnh BR-VT đang triển khai các nội dung cụ thể với nhiều giải pháp, lộ trình phù hợp.

Thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW và Quyết định 218/QĐ-Ttg về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC thì số lượng biên chế phải cắt giảm ở khối nhà nước của tỉnh đến năm 2021 là 237 biên chế hành chính và 2.170 biên chế sự nghiệp.

Từ năm 2015, Bộ Nội vụ đã chủ động cắt 41 biên chế hành chính của tỉnh so với biên chế giao từ năm 2014 là 2.374 biên chế (chiếm 1,72%). Trên cơ sở trên, trong năm 2015, UBND tỉnh đã cắt giảm 41 biên chế tại các cơ quan hành chính (cấp tỉnh 27, cấp huyện 14 biên chế). Việc tinh giản biên chế trên có tính đến các yếu tố khó khăn của các cơ quan có nhiều việc, độ phức tạp cao như: Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở GT-VT, Sở Xây dựng và Chi cục Kiểm lâm.

Năm 2016 trên cơ sở biên chế thực hiện tinh giản và số biên chế dự kiến nghỉ hưu trong năm (31 người), UBND tỉnh đã giao biên chế cho các cơ quan, đơn vị, trong đó giao nhưng không cho tuyển dụng 29 biên chế (chiếm 1,23%) tổng số biên chế của tỉnh được giao (2.333) để chờ cắt giảm theo quy định.

Như vậy, trong 2 năm 2015 và 2016, tỉnh BR-VT đã giảm 70 biên chế, đạt 2,95%. Theo chỉ tiêu, đến năm 2021, toàn tỉnh phải giảm đến 7,05% biên chế. Do đó, kể từ năm 2017, UBND tỉnh giao chỉ tiêu biên chế đến các cơ quan, đơn vị phù hợp để cả tỉnh đạt bình quân giảm 1,5%/năm. Ngoài ra, mỗi năm số CBCC đến tuổi nghỉ hưu trung bình khoảng 55 người (chiếm 2,2%), như vậy, tổng cộng mỗi năm sẽ có 3,7% biên chế nghỉ hưu và tinh giản, với số biên chế này, các cơ quan hành chính thuộc tỉnh chỉ được tuyển lại 50%, còn lại sẽ cắt giảm theo lộ trình. Đối với biên chế sự nghiệp, năm 2016, UBND tỉnh đã chủ động giảm 55 biên chế. Kể từ năm 2017, UBND tỉnh triển khai cắt giảm biên chế theo lộ trình mỗi năm là 2% (tương đương 425 biên chế).

Cùng với việc giao chỉ tiêu biên chế phù hợp, thời gian qua, các sở, ngành của tỉnh cũng đã chủ động rà soát, sắp xếp các bộ phận để giảm đầu mối, bớt khâu trung gian. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát để giải thể những đơn vị không còn chức năng, nhiệm vụ, hoạt động không hiệu quả. Qua đó đã giải thể 4 đơn vị, gồm: Trung tâm giám định Pháp y tâm thần, Trung tâm phòng chống bệnh xã hội, Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học thuộc trường CĐ Cộng đồng, Trường TH Phước Thuận (huyện Xuyên Mộc); đã lập thủ tục trình Bộ GD-ĐT giải thể trường CĐ Cộng đồng. Lập thủ tục sắp xếp lại một số đơn vị có sự nghiệp tương đồng về chức năng, nhiệm vụ như sắp xếp lại 4 trung tâm thuộc lĩnh vực xúc tiến (đầu tư, thương mại, du lịch, nghiên cứu phát triển và dịch vụ hỗ trợ DN) thành Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch trực thuộc UBND tỉnh; sát nhập Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng vào Trung tâm Văn hóa tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC đang được tiến hành thận trọng, khoa học, khách quan, quan tâm đến quyền và lợi ích của CBCCVC, thực hiện tốt chế độ chính sách đối với đối tượng tinh giản biên chế. Tỉnh sắp xếp, bố trí đội ngũ CBCCVC đảm nhận nhiệm vụ phù hợp với trình độ chuyên môn đào tạo, năng lực công tác, bảo đảm sử dụng hiệu quả tối đa chỉ tiêu biên chế được giao. Đồng thời qua sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ, xác định số lượng CBCCVC dôi dư, không phù hợp vị trí việc làm để giải quyết cho thôi việc, tinh giản biên chế đối với các trường hợp không hoành thành nhiệm vụ, trình độ, năng lực yếu kém. Đổi mới phương thức tuyển dụng CCVC, chú trọng chất lượng ngay từ khi tuyển dụng; thực hiện đồng bộ các giải pháp sử dụng CBCCVC như quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, thôi việc; đào tạo, bồi dưỡng...

Trong giai đoạn 2015-2021, tổng biên chế của cơ quan khối đảng, MTTQ và đoàn thể chính trị-xã hội của tỉnh giảm 10% là 119 người. Cụ thể, khối đảng tỉnh giảm 37 người, khối đoàn thể tỉnh giảm 20 người, khối huyện, thành phố giảm 62 người.

Bài, ảnh: PHÚC LƯU

;
.