123
Tiếp tục đổi mới công tác dân vận - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Tiếp tục đổi mới công tác dân vận

Thứ Năm, 05/01/2017, 22:48 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 5-1, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, dự và phát biểu chỉ đạo; đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính tri, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, chủ trì hội nghị; đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì tại điểm cầu tỉnh BR-VT.

Trong năm 2016, công tác dân vận có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng; nhận thức của hệ thống chính trị đối với vị trí, vai trò của công tác dân vận được nâng lên. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và các cấp ủy đảng, chính quyền đã thực sự quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận. Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo sâu sát công tác dân vận trong tình hình mới. Chính quyền các cấp chú trọng hơn công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội; triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống; đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện tốt hơn quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tại tỉnh BR-VT, công tác dân vận, dân vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở sơ sở, thực hiện quy chế phối hợp trong công tác dân vận luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các sở, ban, ngành, đoàn thể chú trọng. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác đối thoại, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân luôn được các địa phương quan tâm thực hiện. 82/82 xã, phường, thị trấn đều có phòng tiếp dân, bố trí lịch và phân công Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND tiếp công dân hàng tuần; phân công cán bộ, công chức tham dự sinh hoạt tại các tổ dân cư, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân; đồng thời hướng dẫn, phổ biến cho nhân dân các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc phát sinh ngay từ cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh nêu rõ, tình hình đất nước hiện nay đang đặt ra những yêu cầu mới ngày càng cao, đòi hỏi đội ngũ những người làm công tác dân vận của Đảng phải nắm chắc tình hình nhân dân; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức vận động quần chúng, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác dân vận. “Cần tập trung giải quyết có hiệu quả những bức xúc chính đáng của nhân dân; làm cho nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường mối quan hệ máu thịt của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Các cấp ủy, tổ chức đảng coi trọng và thực sự dựa vào dân để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân định kỳ, đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý phản ánh, kiến nghị của nhân dân...”, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh.

PHÚC LƯU

;
.