123
Phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV: Khắc phục chồng chéo, phân tán trong công tác quy hoạch - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV: Khắc phục chồng chéo, phân tán trong công tác quy hoạch

Thứ Ba, 10/01/2017, 22:52 [GMT+7]
In bài này
.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại  phiên họp. Ảnh: ĐÌNH NAM
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp.
Ảnh: ĐÌNH NAM

Sáng 10-1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật quy hoạch và Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi).

Dự án Luật quy hoạch gồm 6 chương với 69 điều, bổ sung một số điểm, khoản quy định về quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch và quản lý thực hiện quy hoạch; rà soát, bổ sung nội dung báo cáo các loại quy hoạch; rà soát, bổ sung trình tự thẩm định quy hoạch; bổ sung thủ tục thẩm tra quy hoạch trong phê duyệt quy hoạch; rà soát, bổ sung các quy định liên quan đến điều chỉnh quy hoạch và quản lý thực hiện quy hoạch…

Qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao tính cần thiết có Luật quy hoạch. Trong đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu yêu cầu, dự án Luật quy hoạch được xây dựng phải đảm bảo được tính chất như một luật khung và phải khắc phục được tình trạng chồng chéo, phân tán, lãng phí trong công tác quy hoạch; không phá vỡ hệ thống quy hoạch đã có và phải thực sự mang tính kế thừa, tạo được sự liên kết, thống nhất giữa các loại quy hoạch. Chủ tịch Quốc hội đánh giá dự thảo quy định 7 nguyên tắc cơ bản trong hoạt động quy hoạch nhưng thiếu một nội dung quan trọng đó là tính nhân dân; không quy định nhân dân tham gia ý kiến quy hoạch và giám sát thực hiện quy hoạch.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành quy định Chính phủ trình Quốc hội phê duyệt quy hoạch tổng thể quốc gia vì đây là những quy hoạch đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển chung của cả nước.

Cũng trong ngày làm việc hôm qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận về dự thảo Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi), tập trung vào 2 nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật đó là: xử lý nguồn thu từ xử lý, thanh lý, điều chuyển tài sản, bồi thường xử lý đất đai và thẩm quyền quy định về mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, bán, chuyển nhượng, thanh lý, tiêu hủy, ghi giảm tài sản trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại; khai thác, sử dụng tài sản vào mục đích kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết; phân cấp thẩm quyền quyết định đối tượng được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng.

QUỲNH HOA

;
.