123
Ngành tài chính quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Ngành tài chính quán triệt Nghị quyết Trung ương 4

Thứ Sáu, 06/01/2017, 22:59 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 6-1, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống... cho toàn bộ cán bộ cốt cán trong ngành. Tại đầu cầu BR-VT, đại diện lãnh đạo các ngành Hải quan, Sở Tài chính, Cục thuế,  Kho bạc Nhà nước cùng lãnh đạo các phòng, ban của các đơn vị tham dự.

Tại hội nghị, đội ngũ cốt cán ngành tài chính được phổ biến các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4; nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; các nhóm nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết của ngành tài chính. Thông qua việc nghiên cứu, học tập nội dung Nghị quyết Trung ương 4, Bộ Tài chính yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, sinh hoạt tại cơ quan, đơn vị có hiệu quả. Chú trọng gắn việc học tập Nghị quyết Trung ương 4 với phong trào học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

NGÔ THANH 

;
.