123
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Thứ Ba, 03/01/2017, 10:30 [GMT+7]
In bài này
.
Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, phát biểu khai mạc hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, phát biểu khai mạc hội nghị.

Sáng 3-1, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì hội nghị.

Trong ngày làm việc của Hội nghị, đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh đã được nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, phân tích sâu 3 Nghị quyết và 1 Kết luận. Đó là: Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ; Nghị quyết số 05-NQ-TW ngày 1-11-2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ-TW ngày 5-11-2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kết luận số 09-KL/TW ngày 19-10-2016 về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Sau hội nghị, các đại biểu viết bài thu hoạch kết quả học tập, quán triệt nghị quyết.

Các đại biểu học tập nghị quyết tại hội nghị.
Các đại biểu học tập nghị quyết tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Yến yêu cầu, các đại biểu dự hội nghị phải nắm vững cơ sở lý luận, thực tiễn, các quan điểm chỉ đạo, định hướng, chủ trương và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nêu trong các nghị quyết và kết luận. Đồng thời, với vai trò, trách nhiệm của mình, từng cán bộ chủ chốt cần suy nghĩ, áp dụng thực hiện vào những vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với lĩnh vực công tác để lựa chọn, xác định và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đó trong thời gian tới; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động đúng quan điểm chỉ đạo, những chủ trương, định hướng lớn được nêu ra tại các Nghị quyết, Kết luận, phù hợp với địa phương, cơ quan, đơn vị và bảo đảm các nhiệm vụ phải sát thực tế; mục tiêu phải rõ ràng; biện pháp phải khả thi, hiệu quả; quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phải quyết liệt, cụ thể và thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm.

Tin, ảnh: PHÚC LƯU

;
.