123
"Điểm sáng" về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2016 - Bài 2: Tiếp tục triển khai nhiều giải pháp hiệu quả - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

"Điểm sáng" về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2016 - Bài 2: Tiếp tục triển khai nhiều giải pháp hiệu quả

Thứ Tư, 11/01/2017, 22:42 [GMT+7]
In bài này
.
Các hội nuôi cá lồng bè trên sông Chà Và trao đổi với lãnh đạo Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn vào ngày 19-10-2016. Ảnh THÀNH HUY
Các hội nuôi cá lồng bè trên sông Chà Và trao đổi với lãnh đạo Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn vào ngày 19-10-2016. Ảnh THÀNH HUY

Để phát huy và làm tốt hơn nữa công tác này, tỉnh tiếp tục đề ra những giải pháp, kế hoạch chi tiết trong năm 2017 trên tinh thần thường xuyên kiểm tra, rà soát hàng tháng từng vị trí, sở, ngành tham mưu xử lý. Tỉnh sẽ lấy chất lượng giải quyết khiếu nại từng vụ việc làm “thước đo” đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cán bộ, đơn vị công tác.

LẤY CHẤT LƯỢNG GIẢI QUYẾT LÀM “THƯỚC ĐO” CÁN B

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đánh giá với những kết quả đạt được trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2016 đã góp phần ổn định tình hình chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, an sinh trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2016, Thường trực Tỉnh ủy đã nhiều lần chủ trì các cuộc họp để nghe và cho ý kiến giải quyết về tình hình khiếu kiện đông người, phức tạp trên địa bàn tỉnh. Với mỗi vụ việc, quyền lợi của người dân dựa trên cơ sở quy định của pháp luật đều được đưa ra xem xét, giải quyết hợp tình, hợp lý, an dân.

Tháng 11-2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã hành Nghị quyết 04-NQ/TU về nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết đặt ra yêu cầu: Trong giai đoạn 2016-2020, các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương phải tập trung làm tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; không để xảy ra các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, vượt cấp; phấn đấu giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt tỷ lệ từ 85% trở lên.

Theo đó, Nghị quyết 04 khẳng định rõ sự cần thiết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng như trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đối với công tác này; Các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương cần căn cứ chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh để chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi ngành, đơn vị, cấp mình quản lý; Việc thực hiện phải đúng trình tự, thủ tục, thời hạn, nội dung và chất lượng, xem đây là tiêu chí để đánh giá chất lượng, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và đảng viên, cán bộ, công chức; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để người dân hiểu rõ, chấp hành đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Đối với những thiếu sót, sai phạm trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo cần phải tập trung làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm của tập thể và cá nhân để có biện pháp xử lý theo quy định.

Các đơn vị, địa phương cần củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, kịp thời trao đổi quan điểm xử lý trước khi kết luận, ban hành quyết định giải quyết, nhất là đối với những vụ việc phức tạp, có đông người khiếu kiện hoặc có phần tử xấu tham gia. Nâng cao vai trò giám sát của HĐND các cấp, UBMTTQVN, các đoàn thể và nhân dân đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của các ngành, các cấp, các địa phương trên địa bàn tỉnh; Thực hiện tốt việc thanh tra, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc tiếp công dân, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo; kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót; xem xét trách nhiệm, xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có); tiến hành sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Trao đổi với phóng viên Báo BR-VT, đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đánh giá: “Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy là một giải pháp mang tính chất định hướng, chỉ đạo có ý nghĩa chính trị hết sức sâu sắc. Qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, UBND tỉnh sẽ ban hành các kế hoạch cụ thể, các giải pháp khả thi trên thực tế. Trong năm 2017, tôi tin tưởng tỉnh sẽ cơ bản giải quyết xong các vụ việc tồn đọng, đồng thời sẽ phấn đấu đạt chỉ tiêu giải quyết các vụ việc mới phát sinh. Đạt được mục tiêu đó cũng là thực hiện được mong muốn của Tỉnh ủy và đông đảo người dân trong tỉnh”.

THAM MƯU GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CẦN CHẤT LƯỢNG, CHIỀU SÂU

Chia sẻ về giải pháp của UBND tỉnh triển để khai thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết trong năm 2017 UBND tỉnh sẽ tổng kết, rà soát lại việc thực hiện Quyết định 310/QĐ-UBND ngày 18-2-2016 phê duyệt kế hoạch giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo, tranh chấp tồn đọng năm 2015 chuyển qua năm 2016; tổ chức giao các sở, ngành kế hoạch chi tiết, cụ thể và yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành tham mưu giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo phải có chiều sâu.

Hiện nay, khiếu nại liên quan đến đất đai chiếm phần lớn trong số các vụ việc phức tạp do đụng chạm trực tiếp tới quyền lợi người dân. Trong đó, phần lớn các vụ khiếu nại, tố cáo kéo dài cũng đều liên quan đến đất đai. Một trong những nguyên nhân khiến việc giải quyết bị chậm trễ, kéo dài là do sự phối hợp thiếu hiệu quả giữa các sở ngành, địa phương. Từ thực trạng đó, cơ quan chủ trì như Thanh tra tỉnh, Sở TN-MT không có đủ cứ liệu để đưa ra báo cáo tham mưu UBND tỉnh giải quyết. Bên cạnh đó, pháp luật còn nhiều quy định chưa rõ, một số cán bộ, cơ quan né tránh, có tâm lý chọn việc dễ để xử lý trước. Để khắc phục tình trạng này, hiện nay tỉnh yêu cầu lãnh đạo sở, ngành khi tham mưu cho lãnh đạo tỉnh giải quyết khiếu nại, tố cáo cần phải có chất lượng, chiều sâu”.

Theo kế hoạch, năm 2017 UBND tỉnh sẽ đôn đốc theo dõi, giao ban định kỳ để kiểm tra các vụ việc khiếu nại, tố cáo. Trong các cuộc họp giao ban hàng tháng của tỉnh sẽ có thông tin về sự phối hợp giữa các sở, ngành trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo là một trong những yếu tố, thước đo để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng vị trí, đơn vị công tác. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ đảng viên công chức trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Bởi việc không bảo bảo đảm năng lực giải quyết công việc sẽ dẫn tới giải quyết không đúng, gây bức xúc cho người dân, dẫn tới giải quyết chậm trễ kéo dài…

 LAN BÌNH

 

Đối thoại với người dân là việc hết sức quan trọng trong quá trình giải quyết đơn thư khiếu nại. Người đứng đầu phải là người trực tiếp tiếp dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, trình bày của người dân để nắm thông tin một cách chính xác. Qua đối thoại cũng sẽ tuyên truyền, phổ biến, giải thích cho người dân hiểu những quy định của pháp luật, nắm thông tin vụ việc một cách khách quan để có cơ sở giải quyết khiếu nại. Mặt khác việc đối thoại cũng sẽ giúp tránh được sự tiếp tay cho tiêu cực, giám sát được cán bộ giải quyết hồ sơ…

Theo thỉnh nguyện của người dân, lãnh đạo TP.Vũng Tàu cũng đã nhiều lần tổ chức đối thoại với người dân ở một số dự án như bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, dự án nâng cấp cải tạo đường 30-4. Sau đối thoại, nhiều trường hợp đã xin rút đơn khiếu nại. Qua đối thoại nhận thấy khi người đứng đầu trực tiếp gặp gỡ đối thoại với dân kết quả đem lại tốt hơn so với việc ủy quyền cho cấp phó hoặc trưởng phòng ban chuyên môn. Người đứng đầu không nên né tránh và khi người đứng đầu đồng ý gặp gỡ đối thoại với dân cũng đã làm giảm sự bức xúc trong dân.

(Đồng chí Mai Ngọc Thuận- Bí thư Thành ủy TP.Vũng Tàu)


Trong năm 2016, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh được cả hệ thống chính trị hết sức quan tâm và có nhiều giải pháp cụ thể, quyết liệt. Đặc biệt, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh rất quan tâm tới công tác tiếp dân, đối thoại với người dân. Người dân có đề nghị được đối thoại với lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo tỉnh sẽ xếp lịch cụ thể để đối thoại, lắng nghe nguyện vọng của người dân.

Sắp tới công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo sẽ hiệu quả hơn với việc ứng dụng phần mềm quản lý, theo dõi các hồ sơ khiếu nại.

Năm 2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 04 về nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết đã được triển khai đến các cấp ủy để thực hiện. Qua năm 2017, Tỉnh ủy sẽ có chương trình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Theo tinh thần của Nghị quyết, nếu các cơ quan được giao nhiệm vụ giải quyết khiếu nại chậm trễ xử lý lãnh đạo sẽ nhắc nhở. Nếu nhắc hai, ba lần sẽ đưa vào danh sách cuối năm có sự đánh giá mức độ chấp hành, hoàn thành nhiệm vụ.

(Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy)

 

;
.