123
Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh: Quán triệt các Nghị quyết của Trung ương Đảng - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh: Quán triệt các Nghị quyết của Trung ương Đảng

Thứ Ba, 10/01/2017, 22:51 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 10-1, Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của khối.

Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Đình Tiếp, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 1-11-2016 về “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”; Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 5-11-2016 về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”...

HẢI YẾN

;
.