123
Chủ Tịch nước Trần Đại Quang: Xây dựng nền tư pháp trong sạch, nghiêm minh - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Chủ Tịch nước Trần Đại Quang: Xây dựng nền tư pháp trong sạch, nghiêm minh

Thứ Tư, 11/01/2017, 22:44 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 11-1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương tổ chức phiên họp thứ hai. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, năm 2016 phần lớn các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan ở Trung ương và các Tỉnh ủy, Thành ủy đã kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc về cải cách tư pháp; xây dựng quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp tại từng cơ quan, tổ chức, địa phương. Chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án từng bước được nâng cao, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng oan, sai; cơ bản đã bảo đảm được quyền con người, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển lành mạnh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị, trong năm 2017, các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan trực thuộc Trung ương đẩy mạnh công tác phổ biến, quán triệt thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng; thi hành nghiêm túc các quy định của Hiến pháp và các văn bản pháp luật về tổ chức, hoạt động tư pháp mới được Quốc hội thông qua. Đi cùng với đó là việc thường xuyên kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kịp thời các biểu hiện sai phạm; thực hiện tốt mục tiêu xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, từng bước hiện đại; bảo vệ pháp luật, công lý, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp của cơ quan, tổ chức và cá nhân...

 ĐỨC DŨNG

;
.