123
Ban chỉ huy quân sự các cơ quan, tổ chức: Kiện toàn cả chất và lượng - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Ban chỉ huy quân sự các cơ quan, tổ chức: Kiện toàn cả chất và lượng

Thứ Bảy, 07/01/2017, 07:14 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 6-1, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, dân quân tự vệ (DQTV), giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) năm 2016 của Ban chỉ huy quân sự các cơ quan, tổ chức.

Trong năm 2016, Ban chỉ huy quân sự các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh được củng cố kiện toàn cả về chất và lượng nên làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, người đứng đầu cơ quan ban hành nghị quyết thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng DQTV, GDQP&AN chặt chẽ, đúng quy định. Bên cạnh đó, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã phối hợp với các cơ quan báo chí, đài phát thanh truyền hình từ tỉnh đến huyện tuyên truyền 14.542 lượt các chương trình quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, chính sách của Đảng và Nhà nước đến các chiến sĩ và nhân dân; Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 188 đồng chí đối tượng 3 của 52 cơ quan; Công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện tự vệ trong năm đạt 100% chỉ tiêu đề ra; 100% Ban chỉ huy quân sự cơ quan tổ chức cấp tỉnh, huyện đã xây dựng kế hoạch bảo vệ cơ quan, chiến đấu tại chỗ, phòng chống cháy nổ và cứu nạn, cứu hộ.

PHƯỚC AN

;
.