123
Những chuyển động tích cực - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
MỘT NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ VI

Những chuyển động tích cực

Thứ Sáu, 30/12/2016, 20:42 [GMT+7]
In bài này
.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu kết luận tại buổi  làm việc với Huyện ủy Châu Đức về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Huyện ủy Châu Đức về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Căn cứ vào mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu, các nhóm nhiệm vụ và giải pháp trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, cấp ủy các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch hành động với những nhiệm vụ cụ thể, đề ra lộ trình thực hiện, phân công cá nhân và tập thể chịu trách nhiệm... Qua một năm triển khai thực hiện, nhìn chung, đã có sự chuyển động tích cực từ các cơ quan, đơn vị, địa phương.

THỰC HIỆN NHIỀU NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI

Đồng chí Nguyễn Phước Lễ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH&ĐT cho biết, thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định 284/QĐ-UBND ngày 15-2-2016 phê duyệt đề cương, nhiệm vụ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh BR-VT giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở đã xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch tổ chức thi tuyển quốc tế quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội tỉnh. Về thu hút đầu tư, Sở tham mưu UBND tỉnh đối với những vị trí đất đắc địa, có khả năng sinh lợi cao, cần thực hiện đấu thầu ý tưởng thực hiện dự án gắn với việc sử dụng đất; hoàn chỉnh dự thảo chiến lược thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tỉnh BR-VT giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, hiện đang trình UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy xem xét thông qua. Sở cũng đã tổng hợp danh mục các dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư đến 2020, trong đó tập trung lĩnh vực logistic, du lịch, công nghiệp hỗ trợ và nông nghiệp; tham mưu UBND tỉnh thông qua danh mục dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và xã hội hóa. Sở đã rà soát lại toàn bộ các dự án du lịch ven biển dọc tuyến đường ven biển Vũng Tàu - Long Hải - Phước Hải - Bình Châu, thúc đẩy tiến độ đầu tư các dự án, thu hồi các dự án không có khả năng tiếp tục triển khai.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác tham quan mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Lâm Đồng.  Ảnh:  KHẮC DUY
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác tham quan mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Lâm Đồng. Ảnh:  KHẮC DUY

Trong năm 2016, Sở Công thương đã thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: rà soát, điều chỉnh, bổ sung và lập mới quy hoạch; phát triển tỉnh mạnh về công nghiệp; hỗ trợ phát triến sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư và sản xuất kinh doanh của các DN thuộc ngành; phát triển nguồn nhân lực; phát triển thương mại nội địa; kiểm tra, kiểm soát thị trường; hoạt động xuất khẩu; hội nhập quốc tế. Đồng chí Bùi Thị Dung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công thương cho biết, Sở đang tăng cường hợp tác thương mại với TP.Hồ Chi Minh và các tỉnh Đông, Tây Nam bộ trong việc tham gia các hội nghị, hội thảo kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại, hỗ trợ các DN, hợp tác xã tiêu thụ sản phẩm nông sản, gắn với đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối, các siêu thị, nhất là siêu thị, trung tâm thương mại có vốn đầu tư nước ngoài để tiêu thụ và xuất khẩu; đẩy mạnh việc hỗ trợ, cung cấp thông tin về thị trường cho các DN sản xuất trong tỉnh tham gia các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh, các chương trình “Hàng Việt về nông thôn”, chương trình bán hàng tại các khu công nghiệp và chương trình hàng Việt ra Côn Đảo. Kết quả, năm 2016 đã thực hiện 20 đợt đưa hàng Việt về nông thôn tại 35 điểm bán hàng trên địa bàn các huyện, thành phố với tổng doanh thu khoảng 9,5 tỷ đồng.

Về lĩnh vực nông nghiệp, ngày 10-11-2016, Sở NN&PTNT đã triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 2929/QĐ-UBND ngày 26-10-2016 của UBND tỉnh. Hiện Sở đang phối hợp với đơn vị tư vấn là Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nông, lâm, ngư nghiệp tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; đồng thời hoàn thành dự thảo chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh đến năm 2020, định hướng đến 2030; rà soát các chính sách hiện hành và khảo sát nắm thông tin để làm cơ sở tham mưu đề xuất cơ chế chính sách phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương nhằm thúc đẩy phát triển công nghệ cao, khuyến khích liên kết “5 nhà” trong phát triển sản xuất nông nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Đảng Đoàn và Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Đảng Đoàn và Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN

Cùng với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, cấp ủy các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng chú trọng thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy vai trò của MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Thời gian qua, Thành ủy Bà Rịa tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng và đạo đức cách mạng, truyền thống yêu nước cho cán bộ, đảng viên; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị và ý thức cảnh giác trước âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tổ chức các hoạt động họp mặt, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước gắn với tuyên truyền những thành tựu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương, góp phần định hướng tư tưởng, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong Đảng và các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, Thành ủy Bà Rịa đã kiện toàn đội ngũ báo cáo viên thành phố; chú trọng đổi mới phương pháp triển khai, tuyên truyền; công tác quản lý các lớp học nghị quyết được thực hiện chặt chẽ hơn.

Đồng chí Bùi Chí Thành, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Huyện ủy Châu Đức cho biết, huyện đã xây dựng kế hoạch, triển khai các giải pháp để đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, đặc biệt là những ngành, lĩnh vực chỉ tiêu đạt thấp như: Giao chỉ tiêu phát triển đảng viên mới năm 2016 và nhiệm kỳ 2015-2020 cho các chi, đảng bộ trực thuộc; tổ chức hội nghị chuyên đề ở một số ngành, lĩnh vực chỉ tiêu đạt thấp; kiểm tra công tác phát triển đảng viên trong lực lượng quân sự, thôn, ấp, khu phố. Trong năm 2016, huyện đã kết nạp 212 đảng viên, đạt 124,7% kế hoạch năm. Huyện ủy đã xây dựng và triển khai kế hoạch tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trong đó tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm; chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện rà soát, bổ sung thực hiện nghiêm quy chế làm việc, nâng cao chất lượng các cuộc họp, nội dung tham mưu công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy.

Thực hiện công tác cán bộ, Huyện ủy Đất Đỏ đã triển khai công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020- 2025; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ thuộc diện quy hoạch, chú trọng cán bộ trẻ, có triển vọng để đào tạo sau đại học. Trong năm 2016, huyện đã cử 2 cán bộ đi học lớp cao cấp chính trị tập trung; 38 cán bộ học lớp Trung cấp lý luận hành chính-chính trị tại Trường Chính trị tỉnh; 443 cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng; tổ chức đào tạo sơ cấp chính trị cho 61 cán bộ.

Bài, ảnh: PHÚC LƯU

;
.