123
Hội nghị học tập chuyên đề toàn khóa về Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Hội nghị học tập chuyên đề toàn khóa về Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Thứ Năm, 29/12/2016, 23:05 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 29-12, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề toàn khóa về “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho 500 cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và đội ngũ báo cáo viên.

Tại hội nghị, Thạc sĩ Hà Trung Thành, Học viện Cán bộ TP.Hồ Chí Minh đã phân tích sâu 6 nhóm tư tưởng, 4 chuẩn mực đạo đức và 5 phong cách Hồ Chí Minh. Thạc sĩ Hà Trung Thành nhấn mạnh, tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường của cách mạng Việt Nam là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; đạo đức cách mạng là sự thống nhất giữa động cơ và hiệu quả, giữa nói và làm, giữa đạo đức và tài năng; đạo đức cách mạng thống nhất với đạo đức đời thường; sống giản dị, gần gũi, trong sáng và nêu gương.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Theo đó, Ban Thường vụ các cấp ủy đảng trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, hướng dẫn học tập chuyên đề đến cơ sở; tổ chức hội nghị học tập cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp mình; hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở lựa chọn những nội dung phù hợp với đặc điểm và vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị để tổ chức học tập, thảo luận, xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng đưa nội dung chuyên đề toàn khóa vào sinh hoạt thường xuyên tại các chi, đảng bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, gắn việc thực hiện chuyên đề với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo liên hệ những nội dung được học tập với thực tế công tác để đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo, xây dựng kế hoạch, đề ra các biện pháp và quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện; cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ để được góp ý, giúp đỡ, giám sát và coi đây là một tiêu chí quan trọng trong đánh giá cán bộ, đảng viên hàng năm…

PHÚC LƯU

;
.