123
Chủ Tịch nước Trần Đại Quang: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm sát - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Chủ Tịch nước Trần Đại Quang: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm sát

Thứ Tư, 28/12/2016, 22:50 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 28-12, tại Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức hội nghị triển khai công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2017. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương tới dự và có bài phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu, năm 2017, ngành Kiểm sát nhân dân tập trung đổi mới các mặt công tác gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực thi nhiệm vụ; tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo đảm công lý phải được thực thi, góp phần xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, văn minh; chủ động nghiên cứu, đề xuất chủ trương, giải pháp đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, tội phạm, đặc biệt là tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Cùng với đó, ngành Kiểm sát cần nâng cao hơn nữa vị thế, vai trò của Viện Kiểm sát nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm về tham nhũng, kinh tế; tăng cường năng lực cho các Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để thực hiện tốt thẩm quyền mới theo quy định pháp luật; phối hợp với các bộ, ngành hữu quan tham gia xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) và các dự án luật khác; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật dưới nhiều hình thức tới mọi tầng lớp nhân dân; nâng cao hiệu quả hợp tác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm xuyên quốc gia.

ĐỨC DŨNG

;
.