123
Phấn đấu giữ ổn định sản lượng khai thác quy dầu ở mức trên 5 triệu tấn/năm - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
LIÊN DOANH VIỆT - NGA VIETSOVPETRO, GIAI ĐOẠN 2015-2020:

Phấn đấu giữ ổn định sản lượng khai thác quy dầu ở mức trên 5 triệu tấn/năm

Thứ Sáu, 12/06/2015, 06:57 [GMT+7]
In bài này
.

Trong 2 ngày 10 và 11-6, tại TP. Vũng Tàu, Đảng bộ Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP) đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Nguyễn Tuấn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy BR-VT đến dự.

Ban Chấp hành Đảng bộ Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro khóa X ra mắt tại đại hội.
Ban Chấp hành Đảng bộ Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro khóa X ra mắt tại đại hội.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ VSP khóa IX cho biết, trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ đã hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chủ yếu mà Đại hội Đảng bộ lần thứ IX đề ra. Theo đó, Đảng bộ đã tích cực đẩy mạnh công tác tìm kiếm thăm dò, gia tăng trữ lượng ở lô 09-1 và mở rộng ra các vùng khác; đã gia tăng trữ lượng thu hồi ước đạt gần 30 triệu tấn; tổng sản lượng dầu khai thác đạt 28,54 triệu tấn, thu gom và đưa khí về bờ ước đạt 6,1 tỷ mét khối; đã hoàn thành xây dựng 8 công trình biển và 134,5km đường ống ngầm để đưa các khu vực mới, mỏ mới phát hiện vào khai thác. Công tác sáng kiến, sáng chế tiếp tục được đẩy mạnh, có 287 sáng kiến đã được áp dụng vào sản xuất với tổng hiệu quả kinh tế tính được bằng tiền trên 34,7 triệu USD. Doanh thu bán dầu ước đạt 22,01 tỷ USD. Trong nhiệm kỳ, công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ đã tạo được sự thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và người lao động từ quan điểm, nhận thức tới hành động. Các cấp ủy Đảng trong Vietsovpetro đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp...

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro phấn đấu giữ ổn định sản lượng khai thác quy dầu ở mức trên 5 triệu tấn mỗi năm. Tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, thăm dò, tận thăm dò để gia tăng trữ lượng, nâng cao hệ số thu hồi dầu và hiệu quả khai thác các mỏ, các công trình biển, đưa nhanh các mỏ mới vào hoạt động, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ dầu khí chất lượng cao, đổi mới công tác quản lý nhằm đảm bảo cho Vietsovpetro phát triển ổn định, lâu dài.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP) nhiệm kỳ 2015-2020. Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro, ông Vũ Nam Cường được bầu làm Bí thư Đảng ủy VSP với 100% số phiếu.

THÀNH HUY

;
.